Mai puţină birocraţie pentru caransebeşeniMunicipiul Caransebeș a anunțat recent finalizarea proiectului „Servicii publice partajate eficiente – Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor publice partajate în Municipiul Caransebeș (SPRE)”, în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari.
Obiectivul general al proiectului a fost creșterea calității și transparenței procesului administrativ la nivelul municipiului Caransebeș prin continuarea implementării de măsuri de simplificare a procedurilor administrative și reducere a birocrației pentru cetățeni, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor partajate ale administrației publice locale, ne-a informat Primăria Caransebeş.
Ca urmare a implementării proiectului, municipiul Caransebeș a reușit să digitalizeze fluxurile de lucru pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetățenilor și asigurarea accesului online la serviciile publice gestionate de municipiu din domeniile de interes asistență socială și amenajarea teritoriului și urbanism; să dezvolte nivelul de pregătire, cunoștințe și abilități pentru 44 de funcționari publici din cadrul Primăriei, atât în domenii specifice, cât și în utilizarea și administrarea sistemelor informatice; să implementeze, să dezvolte și să asigure furnizarea de servicii online către cetățeni prin modulele asistență socială și GIS; să creeze o arhivă de copii digitale ale documentelor tradiționale existente în arhiva instituției.
Valoarea totală a proiectului a fost de 2,8 milioane de lei, din care cofinanțarea Uniunii Europene a fost de 2,4 milioane de lei. Proiectul a fost implementat în perioada mai 2020-noiembrie 2023.
Bianca METEŞ