Scutiri de TVA


Persoanele care au realizat în anul 2010 o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire a plăţii pot solicita, până în data de 20 ianuarie, scoaterea lor din evidenţă, informează Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Anularea înregistrării ca plătitor de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei in care a fost depusă solicitarea. Până la anularea obligaţiei de plată a TVA, persoanelor impozabile le revin toate drepturile şi obligaţiile statuate de către Codul Fiscal. (C. Senco)