Sănătatea albinelor, la intrarea în iarnă


Pentru ca apicultorii să poată obţine o producţie bogată de miere, ceară, polen, propolis, lăptişor de matcă etc., este obligatorie menţinerea în permanenţă a sănătăţii albinelor. Familiile de albine puternice şi sănătoase sunt principalul factor în obţinerea produselor apicole.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, apicultorii trebuie să intervină în cuiburile familiilor de albine pentru tratamente medicale, hrăniri stimulative şi de necesitate. Trebuie de asemenea să pregătească cuiburile pentru iernat. Este obligatorie menţinerea pe timp de iarnă doar a familiilor de albine provenite din roiuri naturale din vara anului respectiv, ce au cuibul în faguri de culoare deschisă. Familiile de albine din toamna anului precedent, cu faguri învechiţi, este necesar să fie sacrificate fără milă, pentru că sunt purtătoare de boli. De asemenea, este indicat să fie sacrificate şi familiile de albine noi, dar slabe.

Familiile de albine slabe aduc doar pierderi pentru apicultori. Aceştia sunt nevoiţi să investească în permanenţă în aceste familii, cu tratamente, cu hrănire de necesitate sau stimulativă, chiar şi în perioadele dintre culesuri. Apicultorii ce investesc în familiile de albine slabe obţin o producţie mică comparativ cu fondurile materiale risipite şi efortul fizic depus.

Pentru păstrarea sănătăţii familiilor de albine este bine ca în fiecare an să fie înnoit cuibul acestora, completând compartimentul ocupat de cuibul familiei de albine cu rame. Atât la intrarea, cât şi la ieşirea din iarnă, se va face de către stupar o revizie amănunţită a cuiburilor tuturor famililor de albine. Prin aceste revizii se pot observa calitatea mătcii şi toate însuşirile unei familii de albine considerată sănătoasă.

În caietul stuparului se notează fiecare constatare asupra familiei de albine (tratamente, boli, observaţiile din urma reviziei etc.). Însemnările din caietul stuparului sunt necesare pentru menţinerea în stupină doar a familiilor de albine puternice şi sănătoase, care sunt factorul principal în obţinerea unei producţii apicole bogate.

P r. Ion TURNEA