„Să fii aproape de oameni reprezintă cheia succesului!”


Domnule Doru Cîrdei, tocmai a avut loc lansarea oficială a candidaturii dumneavoastră pentru funcția de primar al comunei Zăvoi, la alegerile locale din 5 iunie. Cum l-ați descrie pe omul Doru Cîrdei, dincolo de imaginea de candidat?

– Aș dori ca, din capul locului, să vă mărturisec că nu sunt un artizan al vorbelor, ci mai degrabă un om al faptelor și, tocmai de aceea, răspunsurile mele la întrebările pe care mi le veți adresa nu vor fi unele foarte elaborate, ci vor fi sincere și directe, așa cum am dovedit că este și conduita mea în relația cu cetățenii comunei Zăvoi. Prin urmare, deși mi-e destul de greu să vorbesc despre mine, cred că ar trebui să încep cu faptul că sunt stabilit de foarte mulți ani în zonă, că mi-am întemeiat aici o familie cu care mă mândresc, că am un copil și că iubesc aceste meleaguri și pe oamenii lor. Înainte de a intra în politică, am fost directorul unei societăți comerciale cu peste 40 de angajați, unde am învățat că a fi aproape de oameni reprezintă cheia succesului în orice domeniu. Tocmai de aceea îmi propun ca în mandatul de primar să consolidez relația dintre cetățeni și autoritățile publice locale, astfel încât Primăria din Zăvoi să devină un loc unde toți locuitorii comunei să găsească sprijin la nevoile lor și îndrumare pentru soluționarea diverselor probleme cu care aceștia se confruntă.

Ce v-a determinat să candidați pentru funcția de primar al comunei Zăvoi?

– Am decis să mă înscriu în cursa electorală pentru obținerea mandatului de primar al comunei Zăvoi fiindcă îmi pasă de această comună și de oamenii ei. Consider că această comună are nevoie de un primar care să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a schimba în bine viața locuitorilor, arătându-le respectul cuvenit și fiind deschis la solicitările acestora. Vreau să demonstrez că se pot face lucruri bune în această comună, care dispune de un potențial economic, uman și natural nevalorificat la adevărata sa valoare. Sunt sigur că, împreună cu echipa pe care o voi avea în jurul meu și cu cu sprijinul tuturor locuitorilor, putem transforma comuna noastră într-o comună modernă, demnă de a fi socotită o perlă a Văii Bistrei.

În prezent exercitați toate atribuțiile funcției de primar. Ce măsuri ați luat pentru schimbarea în bine de care vorbeați?

– În cele aproape 5 luni de când exercit atribuțiile de primar al comunei Zăvoi am demarat o serie de investiții la nivel local, dintre care unele au fost deja finalizate, altele sunt în derulare, iar în cazul altora am început demersurile pentru întocmirea studiilor și documentațiilor tehnice ce vor sta la baza implementării acestor proiecte. Voi enumera câteva dintre lucrările care au fost deja realizate: pietruirea unor drumuri agricole în localitățile Voislova, Valea Bistrei și Măgura; reabilitarea Căminului Cultural din Măru; asigurarea unor condiții mai bune de învățământ pentru copiii de la Școala Gimnazială Măru, unde au fost înlocuite geamurile și ușile și au fost montate și puse în funcțiune centrale termice noi, pe gaz metan; reabilitarea exterioară a clădirii Școlii Primare din Voislova; repararea podurilor peste râurile Bistra Mărului și Bolvașnița, în localitatea Măru; salubrizarea malurilor râului Bistra Mărului, în localitatea Măru; repararea gardurilor ce împrejmuiesc cimitirele din Valea Bistrei, Măgura și Măru, și montarea unor troițe la Măgura și Măru; sprijinirea financiară a unor lucrări de reparații la Biserica Ortodoxă din Măru, Biserica Ortodoxă din Zăvoi și Mănăstirea de la Poiana Mărului. De asemenea, se află deja în derulare o serie de alte lucrări de investiții, între care: repararea bazinelor și instalațiilor la Uzina de apă din Măru; extinderea și modernizarea rețelei de apă; asfaltarea unor străzi în localitatea Măru; reabilitarea trotuarelor și realizarea unor rigole stradale în Zăvoi; asfaltarea străzilor din Poiana Mărului; reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale din Măru; reabilitarea Căminelor Culturale din Valea Bistrei, Măgura și Voislova; amenajarea unor locuri de joacă și a unor spații de parcare în localitatea 23 August.

Ce alte lucrări vă propuneți să realizați după obținerea mandatului de primar al comunei Zăvoi?

– Comuna Zăvoi are nevoie, în primul rând, de investiții în infrastructura publică locală, tocmai de accea în mandatul de primar al comunei Zăvoi îmi propun să realizez următoarele investiții: demararea lucrărilor la rețeaua de canalizare a comunei Zăvoi; asfaltarea tuturor străzilor din interiorul localităților componente ale comunei, care au rămas neasfaltate, și realizarea unor rigole stradale de scurgere a apelor; înlocuirea sistemului de iluminat public în toată comuna; reabilitarea, modernizarea și extinderea sediului Primăriei din Zăvoi; realizarea unei rețele de alimentare cu apă în Poiana Mărului; reabilitarea trotuarelor în Voislova, Valea Bistrei, 23 August, Măgura și Măru; reabilitarea Grădiniței din Măru; reabilitarea tuturor drumurilor agricole din comună; amenajarea unor spații de joacă pentru copii, în toate localitățile comunei; reabilitarea și modernizarea Bazei sportive din Zăvoi, dar și amenajarea stadioanelor din Măru și Voislova.

Totuși, o schimbare în bine a vieții locuitorilor comunei nu presupune doar executarea unor lucrări de investiții… Ce altceva vă mai propuneți?

– Principala mea preocupare în viitorul mandat va fi legată de îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor comunei noastre. În acest sens, îmi propun ca împreună cu administrația locală să atrag investitori care să creeze locuri de muncă și cărora le vom acorda facilități la plata impozitelor și taxelor locale. De asemenea, voi întreprinde demersuri pentru stimularea dezvoltării activităților agricole și creșterea animalelor prin reducerea chiriei pe hectarul de pășune dat în folosință fermierilor și acordarea unor drepturi prioritare la închirierea pășunilor pentru crescătorii de animale din comună. Educația și serviciile medicale se află printre prioritățile înscrise în agenda mea de primar, și voi susține proiectele de reabilitare și modernizare a tuturor unităților de învățământ și a dispensarelor, precum și organizarea unor puncte sanitare în fiecare localitate componentă a comunei Zăvoi. Voi încerca să asigur condiții cât mai bune pentru desfășurarea activităților educaționale în unitățile școlare de pe raza comunei Zăvoi, dar și transportul în condiții de siguranță al copiilor la școli și grădinițe. Dezvoltarea turismului, a proiectelor de investiții în acest domeniu de activitate, precum și valorificarea potențialului și atracțiilor turistice din zona Poiana Mărului vor constitui un alt punct pe ordinea de priorități. Deja am semnat un contract pentru realizarea unui videoclip de promovare a localității Poiana Mărului, iar prin intermediul Centrului de Informare Turistică voi sprijini mediatizarea potențialului turistic al zonei. De asemenea, voi sprijini demersurile de realizare a unei stațiuni de schi pe Muntele Nedeia, dar și a unei legături între Poiana Mărului și Muntele Mic, atât cu telegondola, cât și cu mijloace auto, prin reabilitarea drumului de pe valea râului Șucu. Mă voi îngriji de administrarea cât mai eficientă a patrimoniului comunei, iar veniturile obținute vor fi utilizate pentru susținerea investițiilor locale. Voi veghea la buna gestionare a banului public și la folosirea rațională a resurselor bugetare.

Ați sintetizat foarte bine problemele comunității, dar și soluțiile pe care le propuneți. Mai doriți să adăugți ceva?

În primul rând, aș dori să adresez mulțumiri conducerii Partidului Național Liberal, care mi-a acordat girul pentru această candidatură, apoi echipei mele de campanie, care mă susține în lupta electorală, angajaților din administrația publică locală care m-au sprijinit în activitatea de primar interimar și, nu în ultimul rând, tuturor locuitorilor din comuna Zăvoi care au încredere în mine, în echipa care îmi stă alături și în programul electoral pe care l-am propus. Comuna Zăvoi și locuitorii ei merită o schimbare în bine și mai mult respect de la viitoarea administrație locală, iar eu personal sunt pregătit să-mi pun întreaga capacitate în slujba realizării acestor obiective. În încheiere, vreau să-i asigur pe toți locuitorii comunei Zăvoi că vor găsi întotdeauna ușa primarului deschisă, iar angajații Primăriei vor fi receptivi la solicitările ce le vor fi adresate și se vor preocupa de rezolvarea cât mai eficientă a acestora. (E)

Bianca METEȘ