Repertoriul numismatic cărăşean, la Braşov


Societatea Numismatică Română, împreună cu Secţia Numismatică Braşov, Centrul Cultural Reduta” şi Consiliul Judeţean Braşov organizează, în perioada 17-21 octombrie, la Braşov, primul Congres Numismatic Internaţional.  Alături de cercetători, muzeografi şi colecţionari din România, la manifestare participă renumiţi cercetători din Italia, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Slovacia şi Republica Moldova.

Judeţul Caraş-Severin (unde s-au desfăşurat trei ediţii ale Simpozioanelor naţionale şi internaţionale de numismatică în 2002, 2004, 2009) este reprezentat de dr. ist. Dana Antoaneta Bălănescu, expert numismat MCPN şi consilier Patrimoniu la DCPN Caraş-Severin. Comunicarea cu titlul Consideraţii privind repertoriul numismatic din Valea Nerei (judeţul Caraş-Severin)” va fi prezentată în limba franceză.

Repertoriul numismatic din Valea Nerei cuprinde 27 de localităţi, cu  vestigii arheologice şi numismatice (piese din epoca dacică până în cea modernă). Majoritatea sunt descoperiri izolate, fortuite, deşi cercetările  arheologice sistematice au fost  numeroase  şi continue în aceasă zonă.

După analizarea materialului monetar din mai multe puncte de vedere şi a încadrării acestuia în contextul arheologico-istoric al Văii Nerei, autoarea comunicării prezintă, în încheiere, câteva direcţii de  recuperare şi valorificare a cercetării. (C. Senco)