Deşeurile, ridicate la rang de artă


În perioada octombrie-noiembrie, la Caransebeş se derulează o campanie de educaţie ecologică prin activităţi cultural-artistice cu titlul „PetFest”. Acţiunea are ca scop educarea ecologică a tinerilor în vederea colectării selective a deşeurilor reciclabile. Totodată, participarea în cadrul acestei campanii va conduce la dezvoltarea spiritului de echipă, precum şi a creativităţii în domeniul cultural-artistic prin folosirea unor materiale neconvenţionale pentru realizarea unor lucrări de artă modernă. Campania, ce se adresează elevilor şcolilor din municipiu, urmăreşte crearea de deprinderi de colectare selectivă a materialelor plastice reciclabile (pet-uri), dezvoltarea abilităţilor artistice prin realizarea unor produse de gen cu mesaj ecologic, stimularea creativităţii prin utilizarea de materiale neconvenţionale în scop artistic, dar şi colaborarea dintre instituţii, ONG-uri, agenţi economici şi mass-media, pentru sensibilizarea şi responsabilizarea opiniei publice asupra problemelor de mediu.

Conform programului, în perioada 8-20 octombrie are loc activitatea de colectare a pet-urilor în şcoli, urmată de concursul „PetFest”. În ultima perioadă a campaniei, cuprinsă între 27 octombrie şi 10 noiembrie, este prevăzută o expoziţie de lucrări artistice din materiale plastice reciclabile, în aer liber. Partenerii proiectului sunt Primăria Municipiului Caransebeş, Casa Municipală de Cultură „George Suru”, S.C. Transal Urbis S.R.L., Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare, precum şi unităţile de învăţământ liceal din Caransebeş.

Carmen SENCO