O viaţă întru artăNote de lectură, de Ioan KALEVE
Apariția lucrării „Marga etnografică” (Dumitru Jompan, 2018, Editura ALTIP, Alba Iulia, Ro), mi-a amintit de Marga, colțul de lume și de rai despre care eu am scris atâta de mult, atâta de nostalgic …
Admirația pentru unicitatea locului se dublează, acolo, cu aceea pentru tenacitatea oamenilor și capacitatea lor de a stărui în ideal.
Or, potrivit vremelniciei noastre, noi ne ducem, valuri-valuri, dar… vorba poetului, dorim să lăsăm… „o urmă”… cam ca aceea pe care o lasă… „peștii în apa lor”, ori ca aceea lăsată „de șoimii în zbor”…
Așa și scriitorul, trăitor în Marga, lasă frumoase semne ale trecerii sale… de cunoscător al artei, obiceiurilor și ocupațiilor tradiționale, în stingere, din aceste locuri!
Iar preocuparea, pasiunea și stilul merită admirația noastră și recunoștința celor ce vin.
Iar autorul, la cele opt decenii ale sale, încă promite…
Nu este de admirat?