R.I.S.C.


Proiect susţinut prin finanţarea acordată de Foundation Open Society Institute, în colaborare cu Education Support Program al Open Society Foundation.

Organizaţia aplicantă, Fundaţia Buckner din Târgu-Mureş în parteneriat cu Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare Caransebeş şi ASOCIAŢIA UMANITARĂ ÎMPREUNĂ PENTRU EI, Baia Mare, derulează simultan, în perioada aprilie – decembrie 2014, proiectul RISC – Responsabilitate, Implicare, Şcoală şi Comunitate.

Proiectul este susţinut de Education Support Programme din cadrul Open Society Foundations (Ungaria) şi face parte din proiectul „Organizaţii civice europene pentru bunăstare locală”.

În municipiul Caransebeş, proiectul se adresează copiilor din ciclul gimnazial, clasele V-VIII, din cadrul Liceului Pedagogic „C.D.Loga”, copiilor cu absenteism ridicat şi rezultate şcolare slabe, provenind din familii monoparentale, familii cu situaţie socio-economică precară, familii dezorganizate.

Menţionăm că RISC se derulează sub forma unui program de educaţie formală şi non-formală, prin intermediul căruia copiii vor beneficia gratuit de un program de studiu suplimentar adaptat nevoilor lor, precum şi de activităţi de dezvoltare a deprinderilor personale, activităţi de recreere şi de socializare care să le stimuleze interesul pentru mediul şcolar şi să asigure integrarea lor în sistemul de învăţământ.

Organizaţiile participante vin astfel în întâmpinarea nevoilor din comunitate cu un program educativ de calitate, implicând instituţii de învăţământ locale şi voluntari care vor contribui astfel la reducerea segregării categoriilor dezavantajate şi la îmbunătăţirea nivelului educaţional al comunităţii ca întreg.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană de contact: Emanuela Budimir;

Funcţia în cadrul proiectului: Coordonator Local Caransebeş;

Tel: 0766190057;

Email: emmabudimir@yahoo.com