Proiect lansat în Caraş-Severin


Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Timişoara a lansat, vineri, 26 noiembrie, la Hotel ,,Duşan şi Fiul” din Reşiţa, proiectul „ADAPTABILITATEA ŞI EFICIENŢA RESURSELOR UMANE ANGAJATE” (AERUM).

Proiectul este realizat în parteneriat cu S.C. Psiho Profil S.R.L. şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!, Axa prioritară 3, ,,Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. – „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Obiectivul său general vizează creşterea capacităţii întreprinderilor şi angajaţilor din Regiunea Vest, respectiv judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, în vederea adaptării la schimbările provocate de competiţia specifică economiei de piaţă, bazată pe promovarea unei culturi manageriale flexibile şi pe dezvoltarea resurselor umane proprii. Acest lucru se va realiza prin organizarea unor cursuri de specializare gratuite, în domeniile: Managementul resurselor umane, Management de proiect şi achiziţii publice, pentru 336 de manageri şi angajaţi din întreprinderile ce vor fi selectate în proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 1.847.250 RON, din care asistenţa financiară de la Uniunea Europeană şi Guvernul României este în valoare de 1.747.882 RON, şi are ca durată de implementare 24 de luni, începând cu data de 3 august 2009.

Până în prezent, au fost organizate 18 cursuri de formare profesională în judeţele Timiş, Arad şi Hunedoara, şi au beneficiat de aceste cursuri un număr de 268 de persoane.

În judeţul Caraş-Severin se vor organiza două cursuri cu specializarea Manager proiect, două cursuri cu specializarea Expert achiziţii publice şi două cursuri cu specializarea Manager resurse umane.

Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare, vă puteţi adresa  la:

  • CRFCAPL Timişoara, persoană de contact: Dana Diaconu, tel. 0256 /243.488 sau

0743/339704, fax: 0256/243.489, e-mail dana.diaconu@ina5vest.ro (8.00 – 15.00);

  • S.C. Psiho Profil S.R.L., persoană de contact: Cristina Petric, tel. 0256/308.905 sau

0733/974.713, fax: 0256/306.444 (10.00 – 17.00), e-mail cristina.pistrui@psihoprofil.ro;

  • Camera de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin, persoană de contact: Cristina

Stoichescu, tel. 0747/621.874 sau 0255/215.829, e-mail: ccia@ccia-cs.ro.

Sonia BERGER