Primul pas spre alegerea Camerei agricole judeţene


La propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Guvernul a adoptat, în şedinţa din 12 iunie, „Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Legii Nr. 283/2010 privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, şi a Legii Nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 283/2010 privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală”. Prin urmare, în vederea organizării alegerilor pentru noua Cameră agricolă, la nivel judeţean, prin Ordin al prefectului, s-a dispus constituirea Comitetului judeţean de iniţiativă, format din 11 membri, din care fac parte: un reprezentant desemnat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la nivel teritorial, un reprezentant desemnat de Inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare, un reprezentant al Instituţiei Prefectului, un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România şi şapte reprezentanţi propuşi de formele asociative din domeniile agricultură şi conexe.

La solicitarea prefectului judeţului Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu, autorităţile locale şi formele asociative din domeniile agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură, medicină veterinară au nominalizat reprezentanţi pentru înfiinţarea Comitetului judeţean de iniţiativă. Tragerea la sorţi pentru desemnarea celor şapte membri, din totalul celor 34 de propuneri, a avut loc în data de 12 iulie, la sediul Camerei Agricole a judeţului Caraş-Severin, în prezenţa unei comisii numite de prefectul judeţului.

Comitetul judeţean de iniţiativă are drept atribuţii organizarea şi respectarea dispoziţiilor legale cu privire la desfăşurarea alegerilor pentru Camera Agricolă Judeţeană şi îşi începe activitatea în termen de trei zile de la data înfiinţării. Alegerile pentru constituirea Camerei Agricole se vor desfăşura în 90 de zile de la data de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă, ne-a informat Mihaela Badea, de la Biroul de presă a Instituţiei Prefectului.