Plăţi de peste 5 miliarde de euro către beneficiarii PNDR


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a plătit, până în iulie 2013, aproximativ 5 miliarde de euro din fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR). Astfel, procentul de absorbţie a fondurilor nerambursabile acordate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este de aproximativ 58% din totalul fondurilor alocate de Uniunea Europeană.

De la demararea PNDR, în anul 2008, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a gestionat 141.625 de cereri de finanţare, în valoare de peste 17,95 miliarde de euro. Până la această dată, au fost selectate, pentru a primi finanţare nerambursabilă, 87.307 proiecte, cu o valoare de peste 6,13 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un grad de angajare de 83,48% a fondurilor publice disponibile (finanţarea Uniunii Europene şi cofinanţarea Guvernului României).

Măsura 112, „Instalarea tinerilor fermieri”, s-a bucurat, încă de la lansarea acesteia, de un interes foarte mare. Astfel, până în acest moment, au fost depuse 22.494 de cereri de finanţare. Dintre acestea, până în prezent au fost semnate contracte de finanţare cu 11.111 tineri fermieri. Valoarea tuturor proiectelor contractate este de aproximativ 266,4 milioane de euro, iar plăţile efectuate către tinerii fermieri depăşesc 172,8 milioane de euro.

Pentru Măsura 121, „Modernizarea exploataţiilor agricole”, APDRP a primit 7.851 de cereri de finanţare, din care au fost contractate 1.983 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 749 milioane de euro. Această sumă reprezintă 71,79% din alocarea financiară totală, de 1,04 miliarde de euro, pentru această Măsură de finanţare. Totodată, au fost efectuate plăţi totale, către beneficiarii acestei Măsuri, de aproximativ 445 de milioane de euro.

În cazul Măsurii 123 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” –, 2.639 de beneficiari au solicitat fonduri, fiind semnate până în prezent 1.002 contracte de finanţare, cu o valoare totală nerambursabilă de 770 de milioane de euro. Aceste sume includ Schemele de Ajutor de Stat valabile doar pe parcursul anului 2008, dar şi noua Schemă N578, din anul 2010. Pentru beneficiarii Măsurii 123 au fost efectuate plăţi de 238 de milioane de euro, iar pentru Schemele de Ajutor de Stat XS13/2008 şi XS28/2008, de peste 76 de milioane de euro. Pentru proiectele Schemei N578 au fost plătiţi peste 38 de milioane de euro. În cazul Măsurii 123, valoarea proiectelor contractate reprezintă aproximativ 71% din totalul de peste 1 miliard de euro, bani publici nerambursabili, alocaţi până în anul 2013.

În ceea ce priveşte Măsura 221,Prima împădurire a terenurilor agricole”, care are ca scop creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie împotriva inundaţiilor, a solurilor şi suprafeţelor de păduri cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali, au fost depuse 52 de cereri de finanţare, din care au fost contractate 34 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,24 milioane de euro.

Măsura de „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” (Măsura 312) a înregistrat 9.499 de cereri de finanţare depuse, fiind contractate până în prezent 2.823 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 346 de milioane de euro, reprezentând aproximativ 67% din suma alocată. Până în prezent, au fost efectuate plăţi în valoare de peste 215 milioane de euro.

Pentru „Încurajarea activităţilor turistice” (Măsura 313) au fost depuse 3.703 cereri de finanţare şi au fost contractate 974 de proiecte, în valoare de 154 de milioane de euro. Pentru proiectele contractate prin această Măsură au fost plătiţi 45,6 milioane de euro. Cât priveşte Măsura de „Renovare şi dezvoltare a satelor” (Măsura 322), până în acest moment au fost depuse peste 3.225 de cereri de finanţare, suma alocată prin PNDR acestei Măsuri, până în anul 2013, fiind de 1,72 miliarde de euro. Au fost contractate până în prezent 800 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,72 miliarde de euro, fiind plătiţi peste 1 miliard de euro.

La nivelul OFICIULUI JUDEŢEAN DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT CARAŞ-SEVERIN, de la demararea PNDR, în anul 2008, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a gestionat 1.102 cereri de finanţare. Până la această dată, au fost selectate, pentru a primi finanţare nerambursabilă, 567 de proiecte, cu o valoare de peste 174,5 milioane de euro.

Măsura 112, „Instalarea tinerilor fermieri”, s-a bucurat, încă de la lansarea acesteia, de un interes foarte mare. Astfel, până la această dată, au fost depuse 572 de cereri de finanţare. Dintre acestea, până în prezent au fost semnate contracte de finanţare cu 373 de tineri fermieri. Valoarea tuturor proiectelor contractate este de aproximativ 10,6 milioane de euro, iar plăţile efectuate către tinerii fermieri cărăşeni depăşesc 4,9 milioane de euro.

Pentru Măsura 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole” –, OJPDRP Caraş-Severin a primit 88 de cereri de finanţare, din care au fost contractate 26 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 25 de milioane de euro. Totodată, au fost efectuate plăţi totale, către beneficiarii acestei Măsuri, de aproximativ 5,5 milioane de euro.

În cazul Măsurii 123, „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, 49 de beneficiari au solicitat fonduri, fiind semnate până în prezent 16 contracte de finanţare, cu o valoare totală nerambursabilă de 21 de milioane de euro. Aceste sume includ Schemele de Ajutor de Stat valabile doar pe parcursul anului 2008, dar şi noua Schemă N578, din anul 2010. Pentru beneficiarii Măsurii 123 au fost efectuate plăţi de aproximativ 3,5 milioane de euro.

Măsura de „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” (Măsura 312) a înregistrat 87 de cereri de finanţare depuse, fiind contractate până în prezent 24 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 4,4 milioane de euro. Până acum, au fost efectuate plăţi în valoare de peste 1,5 milioane de euro.

Pentru „Încurajarea activităţilor turistice” (Măsura 313) au fost depuse 132 de cereri de finanţare şi au fost contractate 78 de proiecte, în valoare de 19,1 milioane de euro. Pentru proiectele contractate prin această Măsură au fost plătiţi aproximativ 3 milioane de euro.

Cât priveşte Măsura deRenovare şi dezvoltare a satelor” (Măsura 322), Măsură de real interes pentru administraţia publică a judeţului Caraş-Severin, până în acest moment au fost depuse peste 94 de cereri de finanţare. Au fost contractate până în prezent 34 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 84,3 milioane de euro, fiind plătiţi peste 48,5 milioane de euro până în prezent.

La beneficiarii Măsurilor amintite mai sus, se adaugă un număr de 1.571 de beneficiari ai Măsurii 141, destinată fermelor de subzistenţă de pe raza judeţului Caraş-Severin, care vor primi o finanţare de aproximativ 11,8 milioane de euro.

Pagină realizată de Mădălina DOMAN