Primăria Caransebeş îşi îmbunătăţeşte calitatea serviciilor


În următoarele 16 luni, Primăria Caransebeș și Transparency International vor pune în practică un proiect privind implementarea unui sistem de management al calităţii unitar şi eficient, la finalul căruia municipalitatea va furniza servicii de calitate, pentru a satisface necesităţile cetăţenilor.

Proiectul se numeşte „CETATE. Caransebeș, Eficient și Tânăr prin Administrare Transparentă și Economică”, contractul de finanțare fiind semnat recent cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Ca principal obiectiv proiectul îşi propune implementarea unui sistem de management al calităţii unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, elaborarea de instrumente specifice de lucru, certificarea ISO 9001:2015 şi dezvoltarea abilităţilor personalului din cadrul Primăriei Caransebeş, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari şi dezvoltării capacităţii instituţionale. Este vorba despre standardizarea proceselor de lucru la nivelul Primăriei, pe baza modelelor de bună practică şi a lecţiilor învăţate prin networking, precum şi corelarea cu standardele ISO 9001:2015, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor a 40 de persoane din cadrul Primăriei privind implementarea, respectarea şi actualizarea continuă a standardelor de management al calităţii, prin sesiunile de formare profesională, precum și de creştere a gradului de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la îmbunătăţirile pe care Primăria Caransebeş le face pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale, cu efecte pozitive pentru serviciile/procesele puse la dispoziţia beneficiarilor.

Valoarea totală a proiectului este de 376.092 de lei, din care Primăriei Caransebeș îi revin 193.416 lei.

Bianca METEŞ