Primăria Caransebeş îngheaţă tarifele


Întruniţi, la începutul acestei săptămâni, în şedinţă ordinară de lucru, consilierii locali caransebeşeni au aprobat indexarea cu rata inflaţiei a tarifelor de bază pe metrul pătrat a chiriilor pentru spaţiile locative destinate desfăşurării activităţilor comerciale, precum şi a tarifelor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe. „În ultimii 6 ani, am ales ca majorarea acestor tarife să nu ţină cont decât de rata inflaţiei, ţinând cont, în primul rând, de greutăţile financiare pe care le întâmpină populaţia municipiului. Mai mult, în toată această perioadă, am considerat că nu este cazul ca locuitorii să susţină, prin majorarea taxelor, cheltuielile de la bugetul local, generate de creşterea preţurilor”, a precizat în şedinţă, primarul Ion Marcel Vela.

De asemenea, legislativul a mai aprobat ca pentru spaţiile de depozitare, grupuri sanitare, coridoarele, birourile aparţinătoare unităţilor în cauză, tarifele de bază lunare să reprezinte 60 la sută din cele stabilite pentru unităţile respective. Totodată, se reduc cu 15 procente tarifele pentru clădirile lipsite de instalaţii de apă-canal sau electricitate, cu 20 la sută tarifele pentru suprafeţele locative folosite ca birouri situate la subsol sau mansarde, care nu au fost destinate prin construcţie acestui scop. O reducere de 50 de procente se aplică şi în cazul teraselor şi grădinilor de vară în perioada 1 octombrie – 1 aprilie a fiecărui an.

Aceeaşi rată a inflaţiei, de 7,96 la sută, se aplică şi la majorarea taxelor pentru închirierea tonetelor de flori, şi a tarifelor de participare cu amplasamente comerciale pe durata desfăşurării unor manifestări culturale. De asemenea, la reînnoirea contractelor de închiriere pe anul în curs, pentru spaţiile comerciale şi terenurile care aparţin municipiului Caransebeş, va fi aplicat acelaşi indice de inflaţie.

Carmen SENCO

Liviu DINU