Preotul Gheorghe Popovici, omul care a sfinţit locul


Fiul lui Gheorghe și Floarea Popovici, preotul Gheorghe Popovici s-a născut în satul Măru, la 30 iulie 1887, fiind ginerele preotului Dimitrie Popovici. În perioada 1906-1909 urmează cursurile Institutului Teologic din Caransebeş. A fost hirotonit preot în 28 mai 1910, de către vrednicul de pomenire Dr. Elie Miron Cristea, Episcopul Caransebeșului, fiind primul preot hirotonit de către viitorul Patriarh al României.

Este instalat ca paroh în Măru, unde duce o activitate intensă pe mai multe planuri: bisericesc, cultural, naţional şi economic. Dotat cu multe calităţi, a răspuns cu vrednicie chemării, punând în activitatea pastorală toată puterea sa de muncă. A realizat multe lucruri frumoase. Prin truda sa s-a zidit şi s-a pictat măreaţa biserică și s-a reconstruit școala. Datorită frumoasei și fructuoasei sale activități, a primit câteva distincții: Brâul roșu, Blana roșie pentru râvnă și Medalia ,,Răsplata muncii pentru biserică și construcții școlare”.

Ca preşedinte al Sfatului Naţional Local, a participat la Adunarea Naţională de la Alba-Iulia la 1 Decembrie 1918.

În timpul reformei agrare din perioada 1923-1927, intervine în vederea împroprietăririi săracilor din sat cu pădure din terenurile de pe Șasa.

În anul 1935 Uzinele Călan, Nădrag și Ferdinand hotărăsc construirea unei hidrocentrale pe teritoriul satului, intervenind pe lângă Dr. Nicolae Table, fiu al satului, pe atunci secretar general al municipiului Timișoara, pentru introducerea curentului pe stradă și în fiecare casă.

Preotul Gheorghe Popovici, parohul comunei Măru, s-a stins din viaţă la etatea de 75 de ani, în ziua de 5 noiembrie 1962. A fost continuatorul unui şir neîntrerupt de peste 200 de ani de preoţi cu numele Popovici în această parohie, unde a păstorit timp de peste 52 de ani, de la 28 mai 1910, când a fost instalat, și până în ultimele zile ale vieţii sale.

Înmormântarea a avut loc în ziua de 8 noiembrie 1962, prohodul fiind oficiat de Cucernicul Părinte Dimitrie Grama, Protopopul raionului Caransebeş, înconjurat de un sobor de preoţi. Despre activitatea şi meritele defunctului au vorbit Prea Cucernicia Sa Părintele protopop Dimitrie Grama şi Cucernicul Părinte Nicolae Şuşoi din Parohia Crâjma.

A fost îngropat în cimitirul satului, contrar dorinței sale de a fi înnormântat în cripta din biserica ctitorită chiar de el. Peste ani, acest lucru s-a împlinit cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, și prin purtarea de grijă preotului paroh Nicolae Negrei, care, în anul 2010, îl deshumează și îl îngroapă în cripta amenajată în biserica parohială.

Preotul Gheorghe Popovici a fost un preot cu o înaltă ținută morală, cu o activitate misionară rodnică, slujind lui Dumnezeu și oamenilor. Condus de sentimentul dragostei de neam și țară, a avut satisfacția de a vedea înfăptuindu-se România Mare, idealul milenar la care au aspirat și pentru care s-au jertfit românii din toate ținuturile istorice.

Pr. Romulus FRÎNCU

BIBLIOGRAFIE:

1. Revista Mitropolia Banatului, Anul XIII, nr. 1-2/1963, p. 108.

2. Arhiva Parohiei Măru, Protopopiatul Caransebeș.

SURSA FOTO: Pr. Popovici Gh. din Măru (Nicolae Cornean, „Monografia Eparhiei Caransebeșului”, Editura Tipografia Diecezană Caransebeș, 1940, p. 406).