„Cetăţenii participă, comunitatea câştigă!”


Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, în parteneriat cu Asociaţia PROCONS Iaşi şi Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare anunţă lansarea proiectului Cetăţenii participă, comunitatea câştigă!”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, cu suma de 66.941 de euro.

Cofinanţarea proiectului în valoare de 7.452 de euro (10,02% din totalul costurilor eligibile) este asigurată de solicitant şi cei doi parteneri.

Durata proiectului este de 14 luni, începând cu luna martie 2015.

Proiectul abordează problema numărului mic de persoane care se implică în procesul de elaborare a actelor normative şi în procesul de luare a deciziilor la nivel local. Această problemă este abordată şi în contextul modificării Legii Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la creşterea receptivităţii şi responsabilităţii aleşilor locali şi autorităţilor publice din localităţile Sighişoara, Târnăveni, Saschiz, Iaşi, Târgu Frumos, Miroslava, Caransebeş, Oţelu Roşu şi Reşiţa, în relaţia cu cetăţenii şi organizaţiile neguvernamentale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Îmbunătăţirea modului de aplicare a Legii Nr. 52/2003 la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile Sighişoara, Târnăveni, Saschiz, Iaşi, Târgu Frumos, Miroslava, Caransebeş, Oţelu Roşu şi Reşiţa, în decurs de 12 luni;

– Creşterea cu 25% a numărului de recomandări formulate în procesul de elaborare a actelor normative şi în procesul de luare a deciziilor în localităţile Sighişoara, Iaşi şi Caransebeş, în decurs de 10 luni;

– Diversificarea serviciilor oferite de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare şi Asociaţia PROCONS Iaşi în decurs de 4 luni.

Activităţile principale ale proiectului constau în: monitorizarea aplicării Legii transparenţei decizionale, informarea autorităţilor publice monitorizate cu privire la deficienţele identificate în aplicarea Legii transparenţei decizionale, constituirea unor grupuri de iniţiativă locală, organizarea de întâlniri ale grupurilor de iniţiativă locală, organizarea de conferinţe de presă, elaborarea şi livrarea suportului de curs pentru cetăţeni, implicarea cetăţenilor participanţi la curs, sesiuni de prezentare a serviciilor oferite de solicitant şi parteneri, informare şi promovare.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:

-1.500 de cetăţeni din Sighişoara, Târnăveni, Saschiz, Iaşi, Târgu Frumos, Miroslava, Caransebeş, Oţelu Roşu şi Reşiţa;

-Primăriile şi Consiliile Locale din Sighişoara, Târnăveni, Saschiz, Iaşi, Târgu Frumos, Miroslava, Caransebeş, Oţelu Roşu şi Reşiţa (18 autorităţi publice locale);

-13 angajaţi/voluntari ai ONG-urilor.

Printre rezultatele preconizate ale proiectului menţionăm: 3 grupuri de iniţiativă locală, 57 de recomandări scrise sau verbale formulate, 165 de cetăţeni instruiţi, 6 dezbateri publice, 27 de petiţii cu privire la bugetele locale viitoare, 1.500 de cetăţeni implicaţi în activităţi de informare/conştientizare/educaţie.

Proiectul îşi propune să intervină asupra unor deficienţe în aplicarea prevederilor Legii transparenţei decizionale, astfel încât principii precum informarea, consultarea şi participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor şi în procesul de elaborare de acte normative să devină piloni de bază ai activităţii administrative în localităţile vizate.

Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare (OSPD Caransebeş)

Preşedinte Mariana Ionescu

Coordonator local de proiect Mihaela Pral