Peste 100 de milioane de euro pentru proiecte în Regiunea Vest


Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a organizat, în data de 18 martie, la Timișoara, un eveniment în cadrul căruia au fost lansate în Regiunea Vest primele priorități de investiții din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020): Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A, dedicată eficienței energetice pentru clădirile rezidențiale, și Prioritatea de Investiții 6.1, dedicată modernizării Drumurilor județene.

Cu acest prilej, au luat cuvântul Sorin Maxim, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și Silviu Adămuț, director general al ADR Vest.

Temele abordate au vizat implementarea POR 2014-2020, inclusiv calendarul următoarelor lansări de priorități de investiții, și informații specifice referitoare la cele două priorități de investiții lansate. De asemenea, experții ADR Vest au prezentat participanților la eveniment informații detaliate referitoare la condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile alocate Regiunii Vest prin cele două priorități de investiții, precizând că depunerea proiectelor pentru acestea se va face începând cu data de 16 mai.

     Prioritatea de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale vizează primăriile din mediul urban, municipii și orașe, în colaborare cu Asociațiile de Proprietari.

Solicitanții de finanțare nerambursabilă vor putea să depună proiecte, în vederea solicitării finanțării nerambursabile, până cel târziu în data de 16 noiembrie a.c.

În cadrul acestui apel de proiecte se va acorda finanțare nerambursabilă pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale cu un regim minim de înălțime de P+2 și construite în perioada 1950-1990. Astfel, se va acorda finanțare pentru lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, pentru instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, dar și pentru alte activități conexe, cum ar fi înlocuirea lifturilor, a corpurilor de iluminat în spațiile comune, branșare/rebranşare la sistemul centralizat de termoficare etc.

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, aferentă acestui prim apel de proiecte, este de 42,88 milioane de euro, iar valoarea eligibilă a unei cereri de finanțare depuse în cadrul acestei priorități de investiții trebuie să se încadreze între minimum 100.000 de euro și maximum 5 milioane de euro. 60% din valoarea eligibilă a unui proiect va reprezenta finanțarea nerambursabilă asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat, iar restul de 40 de procente va reprezenta contribuția proprie a beneficiarului, respectiv Primăria și Asociația de proprietari.

Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, vizează Consiliile județene din Regiunea Vest. Acest apel de proiecte este unul necompetitiv. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest a aprobat lista proiectelor propuse pentru finanțare, precum și lista proiectelor de rezervă.  Județul Caraș-Severin figurează cu două proiecte de modernizare a Drumurilor județene pentru următorii ani, în timp ce un al treilea este momentan în rezervă. Este vorba despre modernizarea Drumului Județean 572 Comorâște – Berzovia – limită județul Timiș, precum și de modernizarea Drumului Județean 684 Ruschița – Voislova – limită județul Timiș – conexiune cu județul Hunedoara. În așteptare se află un al treilea proiect ce vizează modernizarea Drumului Județean 581 Grădinari – Goruia.

Drumul care va lega Valea Bistrei de viitorul tronson al Autostrăzii A1 a fost un subiect pe marginea căruia, în cursul anului trecut, s-a discutat mult în ședințele Consiliului de Dezvoltare Regională, datorită faptului că liderii județului Timiș s-au opus inițial includerii pe lista de priorități a Drumului Județean 684 Ruschița – Voislova – limită județul Timiș, conexiune cu județul Hunedoara. Situația a fost deblocată de reprezentantul județului Caraș-Severin în CDR, primarul municipiului Caransebeș, Marcel Vela, în urma intervenției acestuia timișenii reevaluându-și poziția, iar drumul a fost acceptat ca prioritate pentru modernizare prin POR. Despre această arteră rutieră, edilul caransebeșean vorbea ca despre un „Drum al mătăsii din autostradă către zona alpină și stațiunile turistice din Banatul de Munte”.

Revenind la evenimentul din 18 martie, într-un comunicat redactat de Biroul de presă al ADR Vest se arată că   proiectele trebuie să fie depuse în vederea solicitării finanțării nerambursabile până cel târziu în data de 16 noiembrie a.c.

Finanțarea nerambursabilă va fi acordată pentru modernizarea rețelei de Drumuri județene care asigură conectivitatea cu Rețeaua TEN-T, pentru construcția/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de Drum județean aflate pe traseul Drumului județean respectiv, construirea unor noi segmente de Drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau Drumuri expres, precum și pentru investiții destinate siguranței rutiere – piste de biciclete, trasee pietonale, stații pentru transport public de pe traseul drumului județean finanțat.

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest aferentă acestui prim apel de proiecte este de 93,54 milioane de euro, iar valoarea eligibilă a unei cereri de finanțare depuse în cadrul acestei priorități de investiții trebuie să se încadreze între minimum 1 milion de euro și maximum 50 de milioane de euro. Finanțarea nerambursabilă acordată în cadrul acestei priorități de investiții, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat, va fi de maximum 98% din valoarea eligibilă a unui proiect, iar contribuția beneficiarului va fi de minimum 2% din totalul cheltuielilor eligibile, se mai arată în respectivul comunicat.

Bianca METEȘ