Peste 1.000 de proiecte depuse la ADR Vest, în cadrul POR 2014-2020


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a prezentat recent o informare privind proiectele depuse la această instituţie până în data de 26 august, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

În document se arată că Programul Operațional Regional 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015, continuă sa finanțeze investițiile pe care le-a sprijinit și în perioada 2007-2013: dezvoltare urbană, infrastructură socială, de sănătate și educațională, IMM-uri, drumuri județene, turism, patrimoniu cultural, reabilitări termice de blocuri, dar va finanța și noi categorii de proiecte față de programul precedent, respectiv transport public urban, reabilitarea termică a clădirilor publice, regenerare urbană, sprijinirea comunităților dezavantajate, entități de transfer tehnologic.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este structurat în 15 axe prioritare, după cum urmează: Promovarea transferului tehnologic; Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională; Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale; Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară; Asistenţă tehnică; Regenerare urbană orașe mici și mijlocii; Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență; Inițiativa pentru IMM-uri.

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest (FEDR, buget de stat și buget local), gestionată de ADR Vest, este de 642,51 milioane de euro.

Până în prezent, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest au fost depuse 1.007 proiecte, în valoare totală de 1.724,79 milioane de euro, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 1.427,20 milioane de euro, se arată în informare.

Dintre acestea, 507 proiecte au fost contractate, având o valoare totală de 800,37 milioane de euro și 657,21 milioane de euro valoarea finanțării nerambursabile. Dintre acestea, 500 de proiecte se află în implementare sau au fost finalizate, având o valoare nerambursabilă de 656,22 milioane de euro, iar şapte au fost reziliate, având o valoare nerambursabilă de 0,99 milioane de euro. De asemenea, 89 de proiecte se află în evaluare sau precontractare, având o valoare totală de 218,98 milioane de euro și 135,06 milioane de euro valoarea finanțării nerambursabile, 104 proiecte se află în rezervă, având o valoare totală de 431,41 milioane de euro și 406,89 milioane de euro valoarea finanțării nerambursabile, iar 307 proiecte sunt response sau retrase, având o valoare totală de 274,03 milioane de euro și 228,04 milioane de euro valoarea finanțării nerambursabile.

Bogdan NAUM