Pelerinajul Corului Catedral ,,Gheorghe Dobreanu”


Sfânta Mânăstire Dragomirna (1609)

Întemeiată de Anastasie Crimca, în 1602, construită între anii 1602 (Biserica mică) şi 1609 (Biserica mare, cu hramul Pogorârea Sfântului Duh), Mânăstirea Dragomirna, aşezată la aproximativ 10 km de Suceava, s-a impus ca o capodoperă a arhitecturii medievale, prin silueta îndrăzneaţă, orientată spre înalt, şi prin rafinamentul decoraţiei sculpturale a Bisericii mari, expresie a simţului estetic al ctitorului ei.

Zidurile împrejmuitoare, cu turnuri, construite în fortificaţii de apărare, au fost ridicate de domnitorul Miron Barnovschi, în 1627.

Dăinuind pe plaiuri moldovene de patru veacuri, Mânăstirea Dragomirna se înscrie între acele monumente care, fiecare în felul său, evocă aspecte semnificative din istoria Moldovei. Zidurile puternice, turnurile şi contraforturile mânăstirii creează imaginea unei cetăţi medievale care a înfruntat multe atacuri. Îngustă ca o arcă, de o înălţime halucinantă, Biserica (mare) Dragomirna dezvăluie visul ctitorului de a înălţa în acest ochi de poiană un monument fără asemuire. Monumentală, sobră, Biserica Dragomirna impresionează prin contrastul dintre masivitatea zidurilor şi dantelăria în piatră a turlei.

Întrunind motive ornamentale variate, sculptura decorativă a turlei vădeşte măiestria de netăgăduit a meşterilor săi. Prelucrarea artistică a pietrei folosite la ornamentarea Dragomirnei a constituit un chip de a decora, preluat în întreaga arhitectură moldovenească a secolului al XVII-lea. (Va urma )