Parteneriate între Biserică şi unităţile de învăţământ preşcolare


Luna martie a acestui an a debutat pentru Parohia ,,Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din Caransebeş cu un parteneriat încheiat între parohie şi grădiniţele aparţinătoare acesteia: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 şi Grădiniţa cu Program Normal ,,Sfânta Filofteia”. Bucurându-ne de bunăvoinţa educatoarelor şi părinţilor de a colabora, acest parteneriat are în vedere un program educativ religios destinat preşcolarilor din aceste grădiniţe. Prin intermediul parteneriatului, se doreşte crearea unei punţi de legătură între cunoştinţele asimilate în cadrul procesului instructiv-educativ din grădiniţă, şi valorile fundamentale ale moralei creştine transmise în şi prin Biserică. Adaptate la particularităţile de vârstă ale copiilor, activităţile cuprinse în program urmăresc familiarizarea preşcolarilor cu învăţătura creştin-ortodoxă. Aşadar, ne-am propus să deprindem copiii cu viaţa trăită în şi prin Biserică, acest lucru fiind înlesnit în mare măsură de participarea lor la Sfintele slujbe şi de primirea Sfintei Împărtăşanii. Activităţile cuprinse în program sunt de natură interactivă, prin folosirea unor metode ca povestirea ilustrată, jocul de rol, colorarea unor planşe, colajul, diverse momente artistice conturate pe tematici prestabilite. De asemenea, în săptămâna duhovnicească stabilită la Biserica cu hramul ,,Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din Caransebeş, vom avea bucuria unui spectacol cu mesaj pascal, care va avea loc după săvârşirea Sfintei Liturghii.

Întrucât a urmat Duminica Izgonirii lui Adam din Rai – duminică ce marchează şi începutul Sfântului şi Marelui Post al Paştelui –, prima activitate cu preşcolarii s-a construit pe această tematică. Cu acest prilej, copiii au învăţat că Dumnezeu este creatorul lumii şi al omului, şi că Adam şi Eva au fost primii oameni. Mesajul principal cuprins în lecţie descrie consecinţele neascultării primilor oameni şi promisiunea lui Dumnezeu de răscumpărare a neascultării.

Avem convingerea că, prin prezenţa preotului în grădiniţă, se asigură consolidarea unei relaţii a copiilor cu preotul şi Biserica, se cultivă şi se încurajează un comportament moral-religios, se educă afectivitatea şi se dezvoltă abilităţi de comunicare cu semenii şi cu Dumnezeu.

Pr. Mihai ILIUŞ