O publicaţie caransebeşeană care a făcut istorieRevista „Foaia Diecezană” a Eparhiei Caransebeşului a împlinit anul acesta 153 de ani de la prima apariţie. Întâiul număr al gazetei a apărut la 5/17 ianuarie 1866, fiind un mijloc de luptă şi apărare a drepturilor naţionale ale românilor bănăţeni.
Apariţia ei săptămânală s-a datorat Episcopului Ioan Popasu şi redactorilor Ioan Bartolomeu, Ioan Ionaşiu, prof. dr. Petru Barbu, dr. Iosif Iuliu Olariu, dr. Cornel Corneanu, prof. dr. Vasile Loichiţa, Romulus Ancuşa şi Nicolae Cornean.
Timp de 153 de ani, cu o mică întrerupere, reîncepută de Episcopul Emilian Birdaş, prin redactorii şi colaboratorii săi, profesori, preoţi şi alţi oameni de cultură ai Caransebeşului, a dus prin oraşele şi satele bănăţene, şi nu numai, hrană pentru suflet şi minte. A aprins în suflete flacăra cinstirii legii strămoşeşti, a iubirii de neam, dar, mai mult, a trezit conştiinţa naţională.
În coloanele „Foii Diecezane” apăreau foarte des articole străbătute de adevărata cultură teologică şi educaţie sufletească, scrise de iluştri reprezentanţi ai Bisericii şi Şcolii româneşti.
Şi în acea vreme, mijlocul modern cel mai eficace de a face cunoscute marelui public ideile timpului era presa, această invenţie divină, care duce cuvântul pretutindeni şi tuturor, îndrumând opinia publică.
Apariţia ei, care de la început şi până astăzi n-a încetat o clipă a fi sufletul călăuzitor al românilor bănăţeni, va fi aceeaşi şi în noua perioadă de activitate.
Câte publicaţii s-au pornit în zecile de ani cu multă însufleţire, cu dorinţa fierbinte de a răspândi cultura românească… Multe din acestea s-au pierdut însă pe cale… Multe, prin conţinutul lor, prin conduita naţională, fără sforăituri de târg mare, au reuşit să cucerească sufletul cititorilor, să le câştige încrederea.
Merituoşii ei susţinători au ţinut s-o prezinte, la această aniversare, într-o ţinută sobră, aşa cum a apărut zeci de ani, cu un bogat material ştiinţific şi religios, menţinându-şi prestigiul pe care l-a câştigat de-a lungul anilor. Flacăra ei sacră, alimentându-se din entuziasmul şi înţelepciunea colaboratorilor ei, reflectă tot timpul lumini asupra variatelor probleme de viaţă bisericească, culturală, naţională şi socială.
Fondată de acela care a fost un promotor al culturii şi literaturii teologice din Banat, Episcopul Ioan Popasu, la început a fost un jurnal bisericesc-literar, apoi s-a transformat într-un periodic de cultură şi spiritualitate ortodoxă. Au fost adâncite aici problemele teologice, morale şi istorice. Zeci de ani, „Foaia Diecezană” a aruncat în ogorul ştiinţei teologice şi culturii, în general, seminţe roditoare.
Valoroasei reviste „Foaia Diecezană”, care a alimentat cultura şi spiritualitatea de-a lungul anilor, îi urăm, cu prilejul împlinirii a 153 de ani de apariţie, viaţă lungă şi alte aniversări în împrejurări fericite.
Doinel PUIU-MĂRGINEANU