Get Adobe Flash player

O parcare numită dorinţă, la Caransebeş

În şedinţa de la sfârşitul lunii iulie, consilierii locali caransebeşeni au aprobat hotărârea prin care se modifică şi se completează Regulamentul de funcţionare a sistemului de taxare a staţionării şi parcării autovehiculelor în municipiu.

Astfel, conform acestui act normativ, au fost stabilite mai multe tipuri de parcări, respectiv parcări publice fără plată, parcări publice cu plată, parcări închiriate unităţilor de interes public şi parcări pe căile de circulaţie.

În parcările publice cu plată, sistemul de taxare a staţionării şi parcării autovehiculelor se aplică în intervalul orar 6-22, de luni până sâmbătă, cu excepţia parcării din zona Teiuş, în care sistemul se aplică între orele 6-24, de luni până duminică.

Taxele pentru utilizarea parcărilor publice (cu excepţia celei din zona Teiuş) sunt următoarele: pentru autovehiculele mai mici de 5 tone – 1 leu/oră (tichet de parcare), 59 lei/lună (abonament) şi 392 lei/an (abonament); pentru autovehiculele mai mari de 5 tone – 2 lei/oră (tichet de parcare), 118 lei/lună (abonament) şi 784 lei/an (abonament). Taxa de acces în parcarea din Parcul Teiuş este de 10 lei/autovehicul.

Începând cu anul 2018, aceste taxe se vor modifica, după cum urmează: pentru autovehiculele mai mici de 5 tone – 2 lei/oră (tichet de parcare), 65 lei/lună (abonament) şi 558 lei/an (abonament); pentru autovehiculele mai mari de 5 tone – 4 lei/oră (tichet de parcare), 130 lei/lună (abonament) şi 1.170 lei/an (abonament).

Parcările de reşedinţă sunt parcări publice, amplasate la mai puţin de 30 de metri de frontul imobilelor, şi pot fi utilizate de locatarii unui imobil sau ai mai multor imobile care nu deţin garaj, pentru parcarea autovehiculelor a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t. Se consideră locuri de parcare de reşedinţă şi locurile din parcările publice cu plată, fără plată sau marcate pe carosabil, atribuite locatarilor imobilelor situate în apropierea acestora, ele putând fi utilizate pe durată determinată, intervalul orar fiind precizat în abonament. Aceste locuri vor fi atribuite/licitate numai după amenajarea, delimitarea, numerotarea şi semnalizarea lor, operaţiuni executate de Compartimentul Marcaje Rutiere din cadrul Serviciului de Întreţinere a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Caransebeş.

Taxele pentru utilizarea parcărilor de reşedinţă (tarife de bază) sunt: 240 lei/an pentru parcările din zona centrală, 160 lei/an pentru parcările acoperite, şi 130 lei/an pentru cele neacoperite. Tariful stabilit pentru parcările de reşedinţă neacoperite se aplică şi pentru locurile de parcare amenajate pe căile de circulaţie, atribuite persoanelor fizice, chiar dacă dreptul de rezervare este doar pentru anumite intervale orare ale zilei. De asemenea, este bine de ştiut că, pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate, taxele pentru parcările de reşedinţă se dublează.

Cele nouă parcări cu plată de pe raza municipiului sunt: Piaţa Centrală (Str. Dâlmei, din dreptul Halei de Lactate şi până la intersecţia cu Str. Căpitan Temeş, Piaţa Lemnelor, Str. Protopop I. Tomici până la intersecţia cu Str. Căpitan Temeş); Str. Avram Iancu; Parcare Mall (inclusiv Str. Efrem Zăcan şi Str. M. Sadoveanu); Parcare Centrul Civic (zona Bl. 13 – Str. Episcopiei, Bl. 1 – Str. Ştefan Herce, Bl. 1A şi 1B – Str. M. Halici, Bl. D – Str. M. Viteazul, Bl. 1 şi Bl. 3 – Str. Ardealului); Str. Vasile Alecsandri (tronsonul cuprins între intesecţia cu Str. M. Sadoveanu şi Str. Tribunalului – pe carosabil, pe partea dreaptă a sensului de mers, şi parcarea amenajată între intersecţia cu Str. Primăriei şi Str. Efrem Zăcan); Str. N. Bălcescu (de la intersecţia cu Str. Tribunalului până la intersecţia cu Str. Horia); Str. Racoviţei (de la intersecţia cu Str. Ţarinei până la Piaţa G-ral. Ioan Dragalina); Str. G-ral Trapşa (de la intersecţia cu Str. M. Viteazul până la intersecţia cu Str. Episcop N. Popeea); Parcare zona Teiuş.

Hotărârea de Consiliu Local mai stipulează şi că se vor emite mai multe tipuri de abonamente, respectiv: abonament parcare de reşedinţă – conferă drept de parcare nelimitat sau limitat, după caz, semestrial sau anual, ori pe perioade mai mici; abonament de parcare – se eliberează pentru un an, un semestru, trimestru sau o lună, şi oferă timp de parcare nelimitat în orice parcare cu plată, se inscripţionează cu numărul de înmatriculare a autovehiculului şi perioada de valabilitate, şi este netransmisibil; abonament parcare la purtător – se eliberează pentru un an, un semestru, trimestru sau o lună, persoanelor juridice sau fizice, şi conferă drept de staţionare nelimitat pentru parcarea publică cu plată sau cea de reşedinţă, cu condiţia afişării abonamentului pe bord; abonament parcare de reşedinţă persoană cu handicap – se eliberează pentru un an, persoanelor care fac dovada unui handicap, este gratuit, oferă drept de staţionare pe timp nelimitat în parcarea de reşedinţă pentru care a fost eliberat, şi este netransmisibil.

Controlul respectării prevederilor acestui regulament se face de către angajaţii Serviciului Public Poliţia Locală, la sesizare sau din oficiu. Amenzile pentru încălcarea acestuia sunt cuprinse între 200 şi 800 de lei.

Bogdan NAUM

Traducere
Ultimele articole