O culegere de creaţie literară,


un izvor nesecat de înţelepciune

Aş începe prezentarea Culegerii de creaţie literară Colaj, a profesoarei şi scriitoarei Ana-Cristina Popescu, din Caransebeş, apărută anul acesta la Editura Sfântul Ierarh Nicolae de la Brăila, cu câteva gânduri ale scriitorului Mark Twain despre propriile lui cărţi: „Cărţile mele sunt ca apa. Cărţile marilor genii sunt ca vinul. Din fericire, toată lumea bea apă.“ Cele două comparaţii arată cât de importantă este cartea în viaţa omului: fie te cuprinde în braţele euforice ale lumii ei, ca vinul, fie te învaţă să guşti apa vieţii.

Ana-Cristina Popescu, prin Culegerea de creaţie literară Colaj, a arătat că adevărata apă a vieţii este arta cuvântului. Prin cuvânt, Dumnezeu a creat lumea: „Şi a zis“ (Facere 1, 3). Prin cuvânt, Ana-Cristina Popescu a deschis ochii sufletului fiecărui elev spre dragostea faţă de literatură, lectură şi creaţie literară.

Culegerea de creaţie literară Colaj este o continuare, aş putea spune, a Culegerii de creaţie literară Îndrăgostiţi de poezie, apărută la Editura Dalami în 2009. Ambele culegeri au urmărit stimularea creativităţii elevilor, dezvoltarea imaginaţiei, gustul pentru lectură, şi au atins aceste obiective, dovadă fiind unii elevi precum Gabriela Dagmar Preda, care în prezent pregăteşte propriul volum, punctul de plecare al descoperirii talentului creator fiind Culegerea de creaţie literară Îndrăgostiţi de poezie, sau eleva Andreea Buzuriu, care a fost premiată anul acesta cu Menţiune la Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare „Ana Blandiana“, de la Brăila, pentru eseul Drumul către mine însămi. Acest eseu a fost publicat şi în Antologia Festivalului, dar poate fi lecturat şi în paginile Culegerii de creaţie literară Colaj.

Lucrarea despre care facem vorbire este structurată pe douăsprezece capitole şi mai multe subcapitole. Capitolele I-VII prezintă diferite materiale ce stimulează gustul pentru lectură al cititorului, în special al elevilor, sau ajută la fixarea cunoştinţelor de limba şi literatura română prin teorie, fişe de lucru şi teste. Capitolele VIII-XII (paginile 99-245) cuprind creaţii ale elevilor.

Este lăudabilă osteneala Anei-Cristina Popescu de a publica o culegere de creaţie literară. Din gestul ei, mulţi elevi au înţeles că începutul zborului spre descoperirea identităţii personale este cartea. Pentru că, aşa cum spunea Andrei Pleşu, „Cărţile sunt felul oamenilor de a avea aripi ca îngerii.“

Adrian POPESCU