„Nu există fonduri pentru cursurile de scafandru”


Aşa cum am relatat în ediţia trecută a ziarului, recent, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin, din Reşiţa, a avut loc o conferinţă de presă în care col. Titus Susan, inspectorul-şef al instituţiei, a prezentat raportul de evaluare a activităţii pe anul trecut. Astfel, în 2013, în baza de date a Inspectoratului au fost înregistrate 1.762 de intervenţii în situaţii de urgenţă, ceea ce înseamnă că rata acestora a fost de aproximativ 530 la 100.000 de locuitori, şi de 210 la 1.000 kmp.

Pompierii paramedici, care încadrează ambulanţele ISU-SMURD, au acordat asistenţă medicală de urgenţă în 968 de cazuri.

De asemenea, în cursul anului trecut s-a intervenit în 43 de situaţii în care a fost nevoie de descarcerare, în special în urma accidentelor rutiere, la 112 misiuni de asistenţă de persoane, 31 de inundaţii, 28 de misiuni pirotehnice (din care 5 pentru distrugere de muniţie asanată), dar şi la 24 de evenimente publice de amploare (manifestări religioase, sportive, culturale).

În acelaşi context, au mai fost desfăşurate 13 misiuni de protecţia mediului (sablare, spălarea căilor publice), 16 salvări de animale, dar şi zeci de intervenţii pentru deblocarea uşilor unor locuinţe, alimentare cu apă menajeră a unor localităţi sau a altor obiective, îndepărtarea elementelor aflate în pericol de prăbuşire de pe clădiri, deblocarea carosabilului sau a căii ferate, îndepărtarea copacilor în pericol de prăbuşire sau prăbuşiţi pe carosabil sau clădiri, asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la locuinţe ca urmare a unor scurgeri de gaz, la accidente rutiere ş.a.m.d.

Pe timpul intervenţiilor, au fost asistate 1.138 de persoane, din care 125 de copii, au fost salvate 5 persoane, din care un copil, şi aproximativ 100 de animale, fiind protejate bunuri cu o valoare estimată de 550 de milioane de lei. Comparativ cu anul 2012, în 2013 a crescut numărul persoanelor asistate, de la 877 (din care 124 de copii), la 1.138 (din care 125 de copii), se arată în raport.

Inspecţia judeţeană de prevenire a desfăşurat activităţi specifice de control, avizare-autorizare, pregătirea şi protecţia populaţiei, informare preventivă şi asistenţă tehnică de specialitate. În perioada de referinţă, au fost executate 1.733 de controale în domeniul situaţiilor de urgenţă la obiective de investiţii (139), operatori economici (1.156), obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase (3), instituţii (352), construcţii hidrotehnice (2) şi localităţi (77). Astfel, au fost supuse controlului 9 unităţi sanitare, respectiv cinci spitale, o policlinică, un centru de recuperare neuro-motorie, un centru de transfuzie sanguină, precum şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă; 16 instituţii de îngrijire şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor, persoanelor cu handicap, respectiv Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, două centre de plasament/centre de zi, patru complexe de servicii sociale, cinci centre şcolare pentru educaţia incluzivă/şcoli speciale, două cămine pentru vârstnici şi două fundaţii pentru asistenţa socială a copiilor; 120 de unităţi de cult – patru catedrale, 113 biserici şi trei mănăstiri; 177 de unităţi de cultură – 171 de cămine culturale şi case de cultură, două muzee, un cinematograf şi trei biblioteci; 42 de unităţi silvice, dintre care 18 operatori economici de prelucrare primară a lemnului; 84 de unităţi de turism şi de agrement – 17 hoteluri, două hosteluri, o vilă, 49 de pensiuni, două cabane, un camping, 10 restaurante şi două discoteci; 381 de instituţii de învăţământ, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean, o universitate, 28 de licee şi colegii, 189 de şcoli generale, 159 de grădiniţe şi două cluburi şcolare; 26 de obiective cu grad ridicat de pericol de producţie sau depozitare, precum şi 77 de unităţi administrativ-teritoriale”, a spus col. Titus Susan, inspectorul-şef al ISU „Semenic” Caraş-Severin.

Cu ocazia acestor controale, au fost constatate 7.083 de deficienţe, din care peste jumătate au fost sancţionate, iar circa 10 la sută soluţionate pe timpul respectivelor verificări. Pentru încălcări ale prevederilor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă, au fost aplicate 3.614 sancţiuni contravenţionale, din care 2.441 de avertismente şi 1.173 de amenzi contravenţionale, în cuantum de 778.500 de lei.

Pe linia pregătirii populaţiei au fost organizate şi desfăşurate o serie de instructaje şi convocări de specialitate cu reprezentanţii instituţiilor de la nivelul administraţiei locale cu atribuţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă, dar şi cu conducătorii unităţilor de învăţământ şi personal didactic desemnat să desfăşoare activităţi de pregătire. De asemenea, au fost convocaţi să ia parte la astfel de instructaje operatori economici şi cadre medicale din unităţile spitaliceşti din judeţ. În acelaşi context, au fost iniţiate antrenamente de specialitate şi activităţi practic-demonstrative cu personalul centrelor operative şi personalul celulelor de urgenţă de la localităţi şi instituţii sau operatori economici şi membrii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă”, a mai spus inspectorul-şef al ISU „Semenic”.

Pe linie de asigurare logistică, se mai arată în raportul de evaluare a activităţii instituţiei pe anul trecut, deşi în urma finalizării, în anul 2012, a etapei I a implementării proiectului ,,Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest”, din cadrul Programului Operaţional Regional, cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, au mai intrat în dotarea unităţii 10 autospeciale, totuşi, parcul auto al Inspectoratului este îmbătrânit în proporţie de 78 la sută. Ar mai fi nevoie de autoscări mecanice, deoarece la ora actuală există doar una, care deserveşte întreg judeţul, precum şi de autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă, dar şi de motopompe şi de utilaje pentru oprirea căderilor de mal, ori pentru intervenţia la prăbuşirea unor elemente de construcţii.

Prin fondurile alocate de la Consiliul Judeţean Caraş-Severin, pentru sprijinirea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi pentru asigurarea intervenţiei operative la nivelul judeţului, au fost achiziţionate un trepied pentru salvarea persoanelor din fântâni, o trusă ARIAC necesară pentru exploatarea şi întreţinerea aparatelor de respirat şi alte bunuri materiale, precum şi fondurile financiare necesare întreţinerii, pentru lucrările de reparaţii şi carburanţii necesari pentru funcţionarea autovehiculelor şi utilajele primite în folosinţă. Aş mai vrea să adaug că, în urma încheierii unui număr de 11 contracte de sponsorizare, unitatea noastră a beneficiat de diverse bunuri materiale, precum şi materiale de construcţii, în valoare totală de 10.315,88 lei”, a mai spus col. Titus Susan.

Un alt subiect abordat în conferinţa de presă a fost cel al scafandrilor salvatori, în Caraş-Severin, un judeţ cu numeroase zone de risc în ceea ce priveşte producerea de incidente acvatice, cu peste zece lacuri naturale şi de acumulare, plus, în sudul judeţului, fluviul Dunărea, neexistând cadre specializate. Situaţia se datorează faptului că, la ora actuală, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” nu dispune de fondurile necesare pentru instruirea a cel puţin trei angajaţi, minimul necesar pentru a forma o echipă pentru intervenţii în asemenea cazuri, deşi în schema de personal a Inspectoratului sunt prevăzute cinci astfel de posturi de scafandru.

Când ne confruntăm cu asemenea situaţii nefericite, solicităm sprijinul colegilor care au scafandri. Pentru a avea şi noi scafandri, personalul nostru ar trebui să urmeze nişte cursuri, care costă destul de mult. În momentul de faţă, nu există fondurile necesare pentru a putea trimite oamenii la aceste cursuri”, a declarat col. Titus Susan.

Cel mai recent caz în care a fost necesară intervenţia scafandrilor s-a petrecut în urmă cu o lună, atunci când un tânăr a murit în apele Lacului Mare din Dognecea, pentru recuperarea trupului fiind chemaţi scafandrii din judeţele Timiş şi Arad.

Bogdan NAUM