Muntele Mic, staţiune turistică de interes naţional!


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

La inițiativa Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Guvernul României a adoptat joi, 7 mai, Hotărârea pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități, ca Stațiuni turistice de interes național, respectiv local, și pentru modificarea Hotărârii Guvernului Nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice.
În urma verificării îndeplinirii criteriilor legale, la solicitarea autorităților administrației publice locale, localitățile Tășnad (judeţul Satu Mare), Lacu Sărat (Brăila), precum și Zona Turistică Centrul Istoric – Coridorul Crișul Repede (Bihor) și Zona Turistică Borlova – Muntele Mic (comuna Turnu Ruieni) au fost atestate ca Stațiuni turistice de interes național.
Pe termen lung și mediu, atestarea localităților mai sus menționate ca Stațiuni turistice de interes național va crea un impact socio-economic pozitiv. Acestea vor putea fi promovate cu noul statut și astfel vor avea şanse mai mari ȋn atragerea de finanţări nerambursabile. Spre exemplu, investitorii ar putea accesa finanţări structurale europene pentru construirea de structuri de primire turistice, fapt ce va contribui la creşterea numărului turiştilor de pe piaţa internă şi externă. De asemenea, avȃnd ȋn vedere efectul multiplicator al turismului ȋn sectoarele economice conexe, precum transporturile, construcțiile, agricultura, artizanatul și comerțul cu amănuntul, realizarea unor proiecte de dezvoltare a turismului ȋn localităţile atestate staţiuni turistice vor genera efecte benefice pentru dezvoltarea economică şi creşterea calităţii vieţii rezidenţilor acestor zone.
Totodată, pentru a sprijini dezvoltarea localităților care au potențial turistic ridicat și dispun de resurse turistice, dar sunt situate în zone montane cu relief neuniform sau cuprind arii protejate în care nu se poate interveni, au fost completate criteriile de atestare a stațiunilor turistice prevăzute în Anexa Nr. 1 la Hotărârea Guvernului Nr. 852/2008, în sensul permiterii sistemelor individuale de colectare și epurare, care asigură același nivel de protecție ca și sistemele centralizate de canalizare și epurare.
Până la acest moment, în România sunt atestate 51 de Stațiuni turistice de interes național.
Bianca METEŞ