Milioane de euro, bani nerambursabili, prin ADR Vest


Luni, 27 februarie, în Aula „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului, a avut loc o întâlnire a reprezentanţilor Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest şi cei ai mediului de afaceri caransebeşean, seminarul, despre care am scris în ediţia trecută a ziarului, având două obiective. Pe de o parte, s-a discutat despre Apelul de proiecte 2.1.A, destinat microîntreprinderilor, suma alocată Regiunii Vest fiind de 27,56 milioane de euro, pentru care – a spus Silvia Stepănescu, şef Birou Help-desk în cadrul ADR Vest – încă mai există fonduri, ele nefiind consummate atât de repede pe cât era de aşteptat, proiectele acoperind doar 55 la sută din alocare, iar pe de altă parte a fost lansat Apelul de proiecte POR/102/2/2, pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii, în acest caz suma alocată fiind de 20,36 milioane de euro.

Ne dorim foarte mult proiecte, suntem la dispoziţia dv. Pentru a vă oferi orice informaţii de care aveţi nevoie, aşteptăm proiecte fiindcă suntem o regiune dezvoltată, şi încă mai este loc de multă, multă dezvoltare, şi avem şi bani, şi e păcat să nu-i folosim”, le-a mai spus Silvia Stepănescu oamenilor de afaceri caransebeşeni prezenţi la seminarul de la sfârşitul lunii trecute.

În cele ce urmează, publicăm o sinteză a celor mai importante informaţii legate de cele două apeluri de proiecte. Astfel, microîntreprinderile din Regiunea Vest pot depune cereri de finanţare în cadrul Apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi, până în data de 27 aprilie a.c., ora 12, apelul de proiecte fiind deschis în acest moment. Apelul este de tip competitiv (finanţarea nerambursabilă se acordă în funcţie de punctajul obţinut de fiecare proiect în cadrul etapelor de evaluare şi în limita alocării financiare disponibile), iar cererile de finanţare se pot depune exclusiv prin Aplicaţia electronică MySMIS (http://www.fonduri-ue.ro/mysmis).

Prin acest apel de proiecte sunt sprijinite activităţi de construire, modernizare, extindere a spaţiilor de producţie sau prestare de servicii, precum şi dotarea microîntreprinderilor cu active corporale şi necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. Locul de implementare al proiectului trebuie să fie situat în mediul urban.

În cadrul Apelului de proiecte POR/102/2/2, microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii din Regiunea Vest vor putea depune cererile de finanţare, în vederea solicitării fondurilor nerambursabile, până în data de 23 august a.c., ora 12. În funcţie de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendată, însă nu mai devreme de primele două luni ale apelului. Depunerea proiectelor se va face tot prin Aplicaţia electronică MySMIS, în cadrul Apelului de proiecte 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor. La fel ca în cazul apelului destinat exclusiv microîntreprinderilor, apelul dedicat întreprinderilor mici şi mijlocii este şi el de tip competitiv.

Pot solicita fonduri nerambursabile microîntreprinderile, întreprinderile mici sau întreprinderile mijlocii (acestea inclusiv din mediul rural) care îşi propun să construiască/extindă spaţii de producţie/servicii; să doteze compania cu active corporale, necorporale, inclusiv cu instrumente de comercializare on-line; să implementeze procese de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calităţii, mediului sau sănătăţii; să internaţionalizeze (participare, în afara graniţelor României, la târguri/misiuni comerciale/expoziţii în calitate de expozant).

Condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile pentru aceste apeluri de proiecte sunt precizate în Ghidurile specifice, care pot fi consultate pe pagina web a ADR Vest (Secţiunea POR 2014-2020/Ghiduri de finanţare) – http://adrvest.ro/microintreprinderi/, respectiv http://adrvest.ro/imm/ – şi pe pagina web a programului Regio-POR 2014-2020 – http://www.inforegio.ro/.

Bogdan NAUM