Mihai Eminescu, ,,Repetabila iubire”


Ca în fiecare an, în 15 ianuarie, în municipiu s-a desfăşurat o acţiune de omagiere a celui mai important poet român, Mihai Eminescu, organizatori fiind Biblioteca Municipală ,,Mihail Halici” din Caransebeş şi gazda manifestării, Liceul Pedagogic ,,C.D. Loga”. Programul a cuprins intervenţii ale organizatorilor şi ale unor oameni de litere din urbe, cu privire la activitatea artistică a Luceafărului poeziei româneşti, dar şi premierea elevilor câştigători la concursurile de creaţie literară şi recitare. (C. Senco, L. Dinu)

Catedra de limba şi literatura română a Liceului Pedagogic „C. D. Loga” din Caransebeş a organizat o amplă manifestare culturală închinată Poetului nepereche. Programul aniversar s-a desfăşurat în amfiteatrul unităţii de învăţământ, vineri, 15 ianuarie, începând cu ora 12. „<<Repetabila iubire – Mihai Eminescu, la 160 de ani>> este manifestarea în care, unii cu sufletul, alţii cu priceperea dobândită, simt nevoia să prăznuiască ivirea în lumină a mântuitorului limbii poetice româneşti, a poetului reprezentativ pentru simţirea şi gândirea românească, a celui care <<s-a dus să moară puţin>>, pentru a se înturna în spirit şi a se întrupa în sufletele noastre. Timpul n-a avut răbdare cu eul său biologic, dar eul liric ne invită să trăim plenar <<clipa cea repede ce ni s-a dat>>: <<Cu mâne zilele-ţi adaogi,/ Cu ieri viaţa ta o scazi,/ Cu toate astea ai în faţă,/ De-a pururi, clipa cea de azi.>> – chemare zilnică la fericire, cu simplitate şi profunzime. Azi, sufletului său, dacă e printre noi, acum, îi putem spune: Măria-Ta, ai linişte de veci, căci sălăşluieşti în sufletele noastre! Ai plecat doar puţin. Tu trăieşti aşa cum ai avut premoniţia: <<al meu nume o să-l poarte/ Secolii, din gură-n gură, şi l-or duce mai departe>>”, a precizat prof. Iordache Pătrăşcanu, care, alături de prof. Ariana Covaci, a coordonat manifestarea.

Pornind de la un citat din Lucian Blaga, care spunea că „Totul e-n aşteptare. Totul – albastră văpaie.”, acţiunea a cuprins mai multe secţiuni: Văpaia pasiunii cercetătorilor, Văpaia patimii orfice şi a patimii actoriceşti, Văpaia versului tânăr şi premierea „învăpaiaţilor”, pe cele patru secţiuni: Concursul „Recitator eminescian – 2010″, Concursurile de versuri şi proză „Tinere condeie – 2010″ şi „Cel mai spontan creator de catrene – 2010″, Concursul-dezbatere „Ipostaze erotice în lirica eminesciană” şi Concursul „Instrumentul fermecat – 2010″.

Totodată, elevii Şcolii de Muzică şi corurile instituţiei de învăţământ au susţinut programe artistice, sub coordonarea profesorilor Iancu Laurenţiu şi Marcel Rusu.

Dacă în alţi ani programul era unul de amploare, realizat cu cercetători şi actori reşiţeni, cu profesori universitari timişoreni, cu interpreţi locali, acum, deşi într-un an de criză economică, organizatorii au reuşit să nu-l transforme şi într-un an de criză culturală. De aceea, i-au avut alături pe cei mai fideli factori de cultură ai oraşului Caransebeş – Biblioteca Municipală „Mihail Halici”, Casa de Cultură „George Suru” şi Şcoala de Muzică -, dar şi sprijinitorii acesteia, Primăria şi Consiliul Local Caransebeş.

Carmen SENCO