Marga etnografică, în volumArhitectura țărănească este o parte importantă a etnografiei şi în acelaşi timp o realizare a oamenilor care demonstrează „unitatea organică între producția materială și cea artistică, spirituală”. O clădire oarecare demonstrează iscusința meșterilor constructori şi talentul lor artistic. Este ceea ce, în vremuri ancestrale, arta cu meşteşugul erau unul şi acelaşi lucru. Arhitectura a fost întotdeauna şi pretutindeni condiționată de factorii geografici. De pildă, relieful şi-a pus amprenta asupra tipului de sate, adunate, răsfirate sau mixte, ca şi asupra locuințelor, căci una este să construieşti o casă pe un teren plat şi alta pe un teren în pantă.
Cu al cincilea volum „Arhitectura țărănească” se încheie seria „Marga etnografică”. Autorul, binecunoscutul muzicolog Dumitru Jompan, are convingerea că, în mare, a acoperit aria de cuprindere a aspectelor privitoare la creația materială a consătenilor săi. Că tot ceea ce a realizat în cercetarea zămislirilor materiale („Marga etnografică”) şi spirituale („Folclor din Marga”) va fi, sau nu, de folos urmașilor o va arăta factorul „durată” („timp”).
Dacă, pentru cei care ne vor urma, volumele apărute nu vor prezenta un interes anume, atunci, cei dornici de cunoaşterea domeniului etnologiei altor zone etno-folclorice vor apela la cele menționate în realizarea unor studii de etnografie și folclor comparat.
Volumul conține un bogat album de imagini-document și schițe ce fac din acesta un adevărat manual de arhitectură țărănească. În Addenda sunt cuprinse „Motivul drumului”, „Rolul banului”, „Muzeul jucăriilor muzicale”, „Jucăriile copiilor din Marga” ş.a.
În completarea unei „trilogii”, gândită mai demult, autorul mărturisește că îndrăznește să viseze la un volum în care să trateze detaliat variatele aspecte ale manifestărilor culturale şi artistice organizate în instituțiile Biserică, Școală, Cămin Cultural.
Așteptăm cu nerăbdare și interes apariția acestui volum. Până atunci, le adresăm, tuturor cititorilor noştri înzestrați cu pasiunea lecturii, spor la citit!
Pr. Romulus FRÎNCU