Literatura populară, analizată la Băile Herculane


Dacă pentru mulți dintre români ziua de 31 octombrie a fost sinonimă cu petrecerea de Halloween, pentru 40 dintre profesorii de limba și literatura română din Caraș-Severin această zi a marcat desfășurarea celei de-a doua ediții a Seminarului de toamnă, ale cărui lucrări au fost organizate în acest an la Băile Herculane, având ca teme de dezbatere „Descoperirea literaturii populare” și „Modern vs tradițional în activitatea didactică”. Acest seminar s-a desfășurat sub egida Inspectoratului Școlar Județean și a Casei Corpului Didactic, fiind cuprins în planul managerial al inspectorului școlar de specialitate, doamna Adriana Dudaș-Vasile.

La începutul lucrărilor, participanții au păstrat un moment de reculegere pentru victimele incendiului din clubul bucureștean, după care a urmat cuvântul de deschidere, rostit de profesorul Nistor Iorga de la Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie” din Teregova, cel căruia i-a aparținut ideea organizării acestui seminar și care, la solicitarea participanților la Consfătuirile anuale, a propus acest seminar ca formă de perfecționare a activității didactice. Inițiatorul și organizatorul seminarului a ținut să sublinieze în alocuțiune importanța literaturii populare ca mijloc de educare a tinerei generații în vederea formării unei atitudini de respect faţă de propria cultură.

Prima serie de comunicări a avut ca temă centrală datini și obiceuri din zona Banatului Montan și felul în care acestea sunt reflectate în creațiile populare, iar ca studiu de caz au fost analizate câteva poezii în grai bănățean, scrise de autori din zonă. Activitățile s-au desfășurat în plen și pe ateliere. În programul unuia dintre atelierele seminarului, pe lângă analiza poeziilor populare, participanţilor le-a fost lansată provocarea de a compune versuri în grai bănățean, rezultatul final concretizându-se în câteva poezii care au depășit așteptările chiar și ale celor mai exigenți dintre profesori.

Ca activitate demonstrativă de referință a fost secvența de teatru popular intitulată „Vin finii…”, scrisă și regizată de profesoara Ana Zeicu, de la Liceul Tehnologic „Nicolae Stoica de Hațeg” din Mehadia și interpretată cu măiestrie actoricească de câțiva dintre elevii acestei unități de învățământ, subiectul fiind legat de obiceiurile de iarnă din zona Banatului de Munte.

Partea a doua a Seminarului de toamnă al profesorilor de limba și literatura română din județul Caraș-Severin a fost centrată pe tema „Modern vs tradițional în activitatea didactică”, fiind prezentate și analizate câteva metode moderne de predare a lecțiilor, menite să contribuie la o mai bună captare a atenției elevilor, la formarea de competenţe, atitudini și aptitudini, și la implicarea activă a acestora în procesul didactic, valorificând în mod superior cunoștințele dobândite la orele de curs. Participanții la seminar au scos în evidență faptul că literatura populară ar trebui să fie mai vizibilă în programele de învățământ preuniversitar și în subiectele de la examenele naționale, în activitățile de opțional, alături de valorificarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale.

La încheierea lucrărilor, profesorul Nistor Iorga a ținut să sublinieze calitatea comunicărilor și a rezultatelor atelierelor din cadrul celei de-a doua ediții a Seminarului de toamnă, precizând că toate acestea vor fi cuprinse într-un volum ce va fi intitulat „Comunicări didactice cărășene II”, ca o continuare a primei ediții a acestui seminar, având speranța ca acesta să vadă lumina tiparului până la sfârșitul acestui an. Pornind de la calitatea lucrărilor acestui seminar și de la faptul că volumul va fi un adevărat ghid metodic în domeniu pentru toți, participanții au propus permanentizarea și creșterea numărului acestor forme de perfecționare.

Printre participanții care au avut comunicări la acest seminar s-au numărat profesori metodiști și responsabili de cerc pedagogic, cadre didactice debutante și cu multă experiență la catedră, din mediul rural și urban, de la unități de învățământ gimnazial și liceal, cu toții dăruiți meseriei de dascăl și căutând soluții pentru valori adăugate, pentru creșterea calității învățământului din județul nostru: Adriana Dudaș-Vasile, Nistor Iorga, Liliana Mihuț, Dana Fara, Elisabeta Isac, Nicolae Borlovan, Mihaela-Maria Urdeş, Florina Oana Bubă, Rozalia Perţ, Elena Ivan, Alina Lungu, Ana Paica, Mărioara Mârza, Petrică Alexa, Ana Zeicu, Ariana Covaci, Florina Dogaru, Dana Tat, Mihaela Muntean, Alina Mudava, Maria Vânătoru, Laura Ursulescu, Simona Chereș, Carmen Oltean, Magdalena Gherescu, Iosif-Valer Panduru, Lavinia Barbu, Iohana Zimbran, Adriana Şuvagău Bârsan, Elisabeta Nicoleta Laţcu Pătrulescu, Ileana Loredana Ciobanu, Ioana-Delia Banda, Maria Gherguța, Stache Gherguța, Simona Jurj, Ana Pocrean, Luciana Velţănescu, Ingrid Șoldan, Crinela Eleonora Pâlșu, Otilia-Drăghina Barcan.

Firuț MIHUŢ