La Zăvoi se trage tare


În ultima şedinţă de Consiliu, aleşii comunei Zăvoiau aprobat o serie de proiecte de hotărâre, printre cele mai importante numărându-se cele referitoare la rectificarea bugetului local pe anul în curs, la atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii unor activităţi ale serviciului de salubrizare al Consiliului Local Zăvoi către operatorul regional SC Ecosal Caraş-Severin SRL şi intrarea prin aport de capital în cadrul acestei structuri, cel privind însuşirea conţinutului Autorizaţiei de construire pentru proiectul de investiţii ,,Amenajare hidroenergetică Şucu şi Olteana – captare, conductă forţată, 2 MHC, racord la Sistemul Energetic Naţional şi organizare de şantier”, sau cel privind acordarea unui ajutor financiar de urgenţă pentru refacerea unor construcţii distruse de incendiu în satul Voislova.

Însă, în opinia viceprimarului Ion Scorobete, cele mai importante iniţiative ale consilierilor se referă la reabilitarea a două străzi în localitatea 23 August şi la amenajarea platoului din faţa Căminului cultural din centrul de comună. În ceea ce priveşte prima dintre ele, este vorba de pietruirea, efectuată deja în numai două zile, a străzii aflate la trecerea de cale ferată spre Măru, precum şi a celei de vizavi de Şcoala generală, zonă în care Ion Scorobete intenţionează să construiască un bloc ANL pentru tinerii căsătoriţi, proiectul pentru această iniţiativă fiind deja depus spre aprobare la instituţiile cu atribuţii în domeniu. În privinţa celui de al doilea proiect important pentru comunitatea din Zăvoi, viceprimarul ne-a mai informat că la Căminul cultural a fost reamenajat platoul de la intrare şi refăcute faţada şi acoperişul, iar în interior au fost reabilitate sala de spectacole, scena, pereţii, parchetul, bucătăria, sala frig şi grupurile sanitare, în aşa fel încât această clădire să poată funcţiona în condiţii optime şi la standarde înalte, în scopurile pentru care a fost construită.

Sonia BERGER