La Constantin Daicoviciu va răsări o „Floare de Colţ”Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin intenţionează să depună un proiect cu finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, la reducerea inegalităţilor în ceea ce priveşte starea de sănătate şi la promovarea incluziunii sociale prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionalizate, la serviciile prestate de comunităţi.
„Proiectul vizează construirea, în localitatea Prisaca, sat aparţinător comunei Constantin Daicoviciu, a unei clădiri de tip familial – Elena – pentru copiii din sistemul de protecţie socială, precum şi înfiinţarea Centrului de zi «Floare de Colţ» Zăgujeni, pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, unde, pe lângă copiii din sistemul de protecţie socială, vor putea participa şi copii din comuna noastră, în special cei care au o situaţie materială precară. În acest sens, consilierii locali au aprobat darea în folosinţă a unui teren în suprafaţă de 877 de metri pătraţi, unde va fi amplasată noua investiţie”, a spus Daniel Boambeş, primarul comunei Constantin Daicoviciu.
Mădălina DOMAN