La Arad a fost lansat proiectul ,,Implicarea clerului ortodox în dezvoltarea de proiecte sociale”


Marţi, 25 ianuarie, la Arhiepiscopia Aradului a avut loc lansarea oficială a proiectului ,,Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopiei Alba Iuliei”. Proiectul a fost lansat în cadrul unei conferinţe de presă ce a avut loc la Centrul Eparhial din municipiul Arad.

Au participat ÎPS Andrei, Arhiepiscop al Alba Iuliei, ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, PS Lucian, Episcopul Caransebeşului, şi PS Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei. Parteneri în cadrul proiectului sunt eparhiile din Mitropolia Banatului şi Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin Asociaţia ,,Filantropia”. Din partea autorităţii guvernamentale a participat la acţiune Călin Bibarţ, prefectul judeţului Arad.

Resursele financiare pentru desfăşurarea proiectului sunt de 4.668.200 de lei, din care 4.572.200 de lei – asistenţă financiară nerambursabilă, 96.000 de lei reprezentând contribuţia solicitantului.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2012.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea integrării sau a reintegrării persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii, în următoarele 24 de luni, prin servicii de asistenţă şi dezvoltarea capacităţii comunităţilor parohiale ortodoxe din judeţele Alba, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş, de a genera şi implementa proiecte social-economice în scopul dezvoltării durabile şi echilibrate de reţele integrate pentru servicii sociale.

Obiectivul specific numărul unu vizează diversificarea serviciilor de asistenţă a persoanelor vulnerabile, prin înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea unui număr de şase Centre de Incluziune Socială, în judeţele Alba, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş.

Obiectivul specific numărul doi vizează dezvoltarea competenţelor de bază în domeniul generării şi implementării de proiecte social-economice şi a abilităţilor în domeniul social pentru 460 de membri din comunităţile parohiale ortodoxe, şi certificarea acestora ca „manageri de proiect”.

Grupul-ţintă al proiectului sunt 2.400 de persoane vulnerabile, precum, şi din zonele-ţintă consiliate: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, alte persoane dezavantajate, din care delincvenţi juvenili, familii cu peste doi copii, familii monoparentale, persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer etc.), persoane aflate anterior în detenţie, persoane aflate în detenţie, persoane cu dizabilităţi, persoane fără adăpost, victime ale traficului de personae, victime ale violenţei în familie.

Din partea Episcopiei Caransebeşului, managerul judeţean al proiectului este preotul Calin Ianchiş – consilier social al Episcopiei.

În cadrul conferinţei de presă, Preasfinţitul Părinte Lucian a spus: „Nădăjduim că, după cei doi ani de formare a formatorilor pentru acest proiect, vom simţi în societate şi beneficiile acestui proiect, care vizează ajutorarea a 2.400 de persoane. Dorim ca acest proiect să fie generator de alte proiecte sociale şi să sprijine în mod real şi constant pe cei nevoiaşi”.

Reprezentantul legal al Arhiepiscopiei Aradului, consilierul social al Eparhiei, preotul Mircea Bupte, amintea: „Prin formarea managerilor de proiect, dezvoltăm capacitatea partenerilor de a genera şi implementa programe şi proiecte social-economice, în conformitate cu <<Protocolul de cooperare în domeniul incluziunii sociale>> încheiat între Guvernul României şi Patriarhia Română, la 2 octombrie 2007, şi <<Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română>>, în următoarele domenii: centrele comunitare pentru tineri; programe educativ-formative de educaţie extracurriculară în şcoli pentru dezvoltarea de abilităţi, competenţe şi responsabilitate în rândul elevilor; centre de zi şi/sau rezidenţiale pentru victimele violenţei familiale; centre de zi şi/sau rezidenţiale pentru vârstnici; centre de consiliere a victimelor traficului de personae; programe pentru persoanele cu dizabilităţi; înfiinţarea şi administrarea de instituţii de asistenţã socială şi medico-socială proprii, sau în parteneriat cu organisme publice şi/sau private; proiecte de protecţia a mediului; proiecte economice generatoare de noi locuri de muncă”.