ITM-ul dă raportul!


În cadrul ultimei şedinţe a Comisiei de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin, a fost făcută o informare privind activitatea desfășurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin în domeniul securității și sănătății în muncă, în anul 2017.

Astfel, în cadrul Campaniei naţionale de control privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor, care a urmărit creșterea gradului de conștientizare al angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerințelor minime privind activitățile de informare și instruire a lucrătorilor și consolidarea unei culturi de prevenire autentice în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost efectuate 119 controale, fiind constatate 45 de neconformități, pentru care s-au stabilit măsuri de punere în conformitate cu prevederile legale și au fost aplicate sancțiuni contravenționale, dintre care trei amenzi în valoare de 10.000 de lei.

Campania naţională privind verificarea modului în care angajatorii previn căderile de la înălțime în șantierele temporare și mobile s-a desfășurat în două etape. În cadrul acțiunii au fost efectuate 27 de controale la șantierele temporare și mobile de pe raza județului, fiind constatate un număr de 55 de neconformități, pentru care s-au stabilit măsuri de remediere și s-au aplicat sancțiuni contravenționale, dintre care opt amenzi, în cuantum de 38.500 de lei.

La mijlocul lunii mai a anului trecut s-a desfăşurat o campanie naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor. În cadrul acțiunii au fost efectuate 15 controale la șantierele temporare și mobile de pe raza județului, fiind constatate un număr de 33 de neconformități, pentru care s-au stabilit măsuri de remediere și s-au aplicat sancțiuni contravenționale, dintre care trei amenzi, în cuantum de 10.000 de lei.

În cadrul Campaniei naționale privind identificarea și combaterea muncii nedeclarate și respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă, precum și securitatea și sănătatea în muncă la societăți care au obiect de activitate „protecție și gardă”, au fost efectuate 17 controale, în cadrul cărora au fost constatate 29 de neconformități, pentru care s-au stabilit măsuri de remediere și s-au aplicat sancțiuni contravenționale, dintre care două amenzi, în cuantum de 8.000 de lei.

În ceea ce priveşte Campania națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul „servicii de spălătorie auto”, au fost controlați 11 agenți economici, fiind constatate 20 de neconformități, pentru care au fost stabilite măsuri de punere în conformitate cu prevederile legale și au fost aplicate sancțiuni contravenționale, dintre care două amenzi în valoare de 7.500 de lei.

În cadrul acțiunii de verificare privind măsurile stabilite prin procesele-verbale de cercetare a evenimentelor, cu scopul încurajării unei abordări participative prin implicarea angajaților și angajatorilor în diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din producerea unor accidente de muncă, desfășurată în două etape, au fost efectuate 29 de controale, fiind constatate un număr de 66 de neconformități. Au fost sancționați contravențional 26 de angajatori, în acest sens fiind aplicate patru amenzi în valoare de 19.000 de lei.

De asemenea, a mai avut loc o acțiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderile mici (10-49 lucrători), în cadrul căreia au fost efectuate 28 de controale, cu tematică specifică obiectivelor stabilite, fiind constatate tot atâtea neconformități, pentru care au fost stabilite măsuri de punere în conformitate cu prevederile legale.

În cadrul acțiunii de informare privind consultarea lucrătorilor și de verificare a organizării și funcționării Comitetelor de securitate și sănătate în muncă, care a avut ca scop sensibilizarea angajatorilor privind importanța consultării lucrătorilor, inspectorii de muncă au verificat organizarea și funcționarea acestor structuri la 27 de angajatori, în urma cărora au fost dispuse 22 de măsuri de remediere a neconformităților constatate.

În anul 2017, inspectorii de muncă au efectuat 1.193 de controale, faţă de 1.081 în 2016, fiind controlaţi 1.031 de angajatori (905 în 2016). Au fost constatate 1.819 deficienţe (1.661), fiind dispuse 1.819 măsuri (1.661), din care 66 de amenzi (77), în valoare de 269.500 de lei (346.500 de lei).

În anul 2017, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin au fost comunicate un număr de 84 de evenimente produse pe teritoriul judeţului, soldate cu 97 de persoane accidentate, dintre care 17 mortal, față de 98 de evenimente soldate cu 106 persoane accidentate, dintre care 15 accidentate mortal, în anul 2016. În urma cercetării evenimentelor, până în prezent au fost înregistrați 70 de accidentați în muncă, şase accidentați ușor și 13 accidentați în afara muncii, restul evenimentelor fiind în curs de cercetare, pentru stabilirea cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.

Din totalul de 70 de accidentați în muncă, 46 sunt înregistrați la angajatori cu sediul social în Caraș-Severin, iar restul în alte județe.

Bianca METEŞ