Istoria fotbalului carasean (IV)


Redăm în continuare articole din ziarul „VIITORUL GRANIŢEI”
„Viitorul Graniţei”, 30 noiembrie 1924, Caransebeş.
Cronică sportivă, de Profesor Doctor Dimitrie Cioloca.
„În viaţa sportului, a educaţiei fizice a tineretului nostru din Caransebeş, se necesită, în urma multor încercări nereuşite, o nouă îndrumare mai puternică, organizată, în întreaga societate românească.
Nu este suficient să avem în fiinţă numai cluburi cu statute şi comitete. Educaţia fizică naţională este o dorinţă a societăţii noastre şi trebuie, prin aşteptarea interesului public pentru sport, prin organizarea emulărilor sportive între echipe şi indivizi, şi chiar cu sacrificii materiale, să intensificăm această viaţă sportivă, azi moartă în oraşul nostru şi fără program pentru sezonul din primăvara ce urmează. Nu acuzăm conducerile cluburilor existente, că nu şi-au făcut datoria pe acest teren. Cunoaştem însufleţirea, ce a animat mulţi oameni de bine când au înfiinţat cluburile «Ercule» şi «Frăţia». Cu tot avântul începutului, care a fost de scurtă durată, rezultatul a fost slab. În deosebi clubul sportiv «Ercule» a stat pe loc şi în timpul din urmă nu a dezvoltat nicio activitate.
Nu cercetăm cauzele dispariţiei de pe arena sportivă judeţeană a clubului «Ercule». Punem un văl asupra trecutului.
Pentru a satisface, însă, în viitor cerinţei imperative de a face o adevărată educaţie fizică tineretului nostru, cerem conducerei cluburilor «Ercule» şi «Frăţia» să se unească într’un singur club, ca astfel, cu puteri unite, să se desăvârşească o operă înaltă naţională. Modalitatea acestei uniri, o credem următoarea. Se convoacă în cel mai scurt timp posibil Adunările generale ale acestor două cluburi, când se va hotărî unirea lor într’un singur club, cu o altă numire. Adunarea de constituire a noului club să se concheme pentru ziua următoare, încredinţând pregătirea Adunării unui Comitet din care să facă parte – şi aici amintim numele acelor domni care au dovedit şi pân’acum un deosebit interes pentru sporturi – d-nii Gh. Repede, A. Buţu, C. Negrei, Dr. Isac Rădulescu şi Gh. Babuţi. Adunarea va avea să înfiinţeze noul club sub patronajul şi preşedinţia unui valoros fruntaş al vieţii noastre publice. Astfel uniţi vom putea pune bazile solide unei adevărate vieţi sportive româneşti. Aşteptăm fapte în această direcţie”.
i. c. n.
Ziarul „Viitorul Graniţei“, 12 aprilie 1925, Caransebeş.
Redactor-şef – Dr. Dimitrie Cioloca.
Cronică Sportivă
Grănicerul – C. S. Ferdinand (Oţelu Roşu)
„Rezultatul 0 : 0 (0 : 0). Întrecerea de fotbal, ce a avut loc în Ferdinand între Clubul Sportiv «Grănicerul» din localitate şi C.S. Ferdinand la 5 aprilie curent, a fost jucată pentru şampionatul Subcomitetului cu sediul în Caransebeş. Este ştiut că în fiecare an se organizează emulări între cluburile afiliate Subcomitetului şi cel ce nu a fost înfrânt, sau a câştigat cele mai multe puncte de clasare, se declară şampionul regiunei.
Pentru acest titlu de glorie se dă acum o luptă aprigă, dar de multe ori… destul de primitivă, într’o regiune unde sportul abia acum a putut să câştige simpatie şi interesul marelui public.
Prima eşire pe teren a clubului «Grănicerul», cu toate şi multele rezerve, ce a fost nevoit a le încorpora în echipă, a avut un rezultat foarte frumos şi măgulitor pentru tinerii jucători cari au adus un punct bun «Grănicerului» nou înfiinţat. Însufleţirea depusă în joc, voinţa de a izbuti, plasările de minge repede şi precis au făcut ca tinerii jucători să domineze terenul şi să fie superiori adversarului din Ferdinand. Îi felicităm cu dragă inimă. Dar în acelaş timp îi sfătuim să continue munca şi antrenarea cu mai multă putere şi ambiţie şi să se prezinte todeauna disciplinaţi, pentru a vedea o echipă simpatică în joc şi cu aceea disciplină de fier, care face minuni când e pătrunsă în sufletul tinerimei noastre”.

C.S. Muncitorii (Lugoj) – C.S. Mundus Balta Sărată 3 : 0
„Lupta pentru şampionat s’a terminat cu înfrângerea echipei dela Balta Sărată, care nicidecum nu a fost dispusă pentru un joc mai activ, aşa că centrul lugojenilor a reuşit să plaseze mingea în poarta Mundusului de trei ori. Puţine acţiuni frumoase au fost în cursul jocului”.

Ziarul „Viitorul Graniţei”, 19 aprilie 1925, Caransebeş.
Redactor-şef – Prof. Dr. Dimitrie Cioloca.
Cronică Sportivă
„Zilele de duminecă şi luni, 12 şi 13 aprilie, au avut mare importanţă în viaţa noastră sportivă din localitate şi, privind mai departe, spre cel mai puternic centru sportiv din ţară – Timişoara, căci jocurile admirate de public pedeoparte au dovedit progrese mari în periferie, iar pedealtă parte Timişoara caută cu orice preţ să însuşească tehnica superioară din Apus. Facem scurte dări de seamă despre încercările din cele două zile de Paşte Catolice.
Caransebeş
În prima zi de duminecă, s’a dat lupta între echipele Cluburilor «Muncitorii» din Lugoj şi «Frăţia» din localitate (Caransebeş). Dela început se învederează suprioritatea «Muncitorilor», cari au fost mai probaţi în tehnică, mai siguri în acţiuni şi mai însufleţiţi în joc decât adversarul «Frăţia». Rezultatul acesta sdrobitor putea să fie pentru «Frăţia» şi mai grav dacă «Muncitorii» luau în serios jocul din mitanul doi. Aceştia însă s’au mulţumit cu cele cinci goluri şi trimeteau mingea în restul timpului dela mari distanţe spre şi deasupra porţii «Frăţiei».
Neprivederea celor două cluburi a contribuit la o nemulţumire în public pentru faptul că după ce s’au spart cele două minge, arbitrul a trebuit să stea cu ceasul în mână, înconjurat de jucători, până ce espiră cele zece minute, ce mai erau de jucat în mitanul doi. În modul acesta greu vom putea câştiga simpatia şi ajutorul material al marelui public pentru tânărul sport din oraşul nostru.
––-. ––-
Ziua de luni în schimb a fost foarte bună pentru publicul nostru, care a avut prilejul să asiste la o întrecere frumoasă, cu un rezultat eminent între echipele «Turul» din Timişoara şi «Grănicerul» din Caransebeş. Echipa noastră românească şi-a ales un adversar temut, pentrucă jucătorii din «Turul», având cele mai puternice împrejurări de a-şi însuşi un joc precis şi de nivel, sunt unii dintre cei mai buni din categoria a doua. Emularea a satisfăcut pe deplin aşteptările noastre, cari, cu o deosebită îngrijorare pentru soarta sportului din localitate după jocurile slabe de până acum, am sperat într-o reculegere a cluburilor existente, şi să vedem din partea lor o muncă mai puternică. – Echipa «Grănicerului», cu rezultatul de 1 : 1, a dovedit un joc superior şi plin de avânt, fără discuţii în cursul emulării. Cum a început sezonul de primăvară, îi îndreptăţeşte să aspire la şampionatul Subcomitetului. Pentru munca depusă felicităm conducerea şi tinerii jucători, cari au dat dovadă de tehnică şi însufleţire în joc.
Timişoara
Wacker (Viena) – C.A.T. (Timişoara) 1 : 1.
Echipa vieneză nu a reuşit să învingă pe cea timişoreană, pentrucă şi-au rezervat puterile pentru emularea mai grea de mâine zi, luni, când aveau în faţă jucătorii excelenţi ai «Chinezului». Rezultatul nu poate fi real, mai cu seamă în raport cu jocul de luni, când au reuşit faţă de şampionul ţării «Chinezul», carele la rândul său este cu mult mai bună decât C. A.T…
Wacker – Chinezul 2 : 1 (1 : 1).
În primul mitan forţe egale, joc admirabil, ce face cinste oricărui team din Apus. În partea a doua superioritatea vienezilor se evidenţiază din ce în ce, iar la ultimul moment se plasează în poarta Chinezului golul decisiv”. (Va urma)
Prof. Octavian VOICĂU