Investiţiile publice locale – prioritare la Constantin Daicoviciu


 La aprobarea bugetului comunei Constantin Daicoviciu pentru anul în curs, s-a ţinut cont că, la finele anului fiscal 2011, bugetul local a înregistrat un excedent, bani care vor fi folosiţi în 2012 pentru finanţarea cheltuielilor cu investiţiile publice locale. Edilul Daniel Boambeş ne-a spus că este vorba despre demararea lucrărilor de asfaltare a unor drumuri comunale, pietruirea de drumuri agricole şi lucrări la Căminele culturale din satele aparţinătoare comunei. (S. Berger)

Dintr-o discuţie purtată cu Daniel Boambeş, primarul comunei Constantin Daicoviciu, a reieşit că, la aprobarea bugetului pentru anul în curs, s-a ţinut cont de faptul că, la finele anului fiscal 2011, bugetul local a înregistrat excedent, bani care vor fi utilizaţi în anul 2012 pentru finanţarea cheltuielilor cu investiţiile publice locale. Premisele de la care s-a pornit în construirea bugetului local pentru anul în curs au fost legate de eficientizarea activităţii de colectare a taxelor şi impozitelor locale, accesarea fondurilor europene pentru proiectele aflate în derulare şi continuarea finanţării investiţiilor în 2012. Primarul Daniel Boambeş a subliniat faptul că pentru anul în curs nu au fost majorate taxele şi impozitele locale.

Edilul a mai vorbit despre necesitatea demarării de lucrări pentru asfaltarea de drumuri comunale în localităţile Zăgujeni, Prisaca, Maciova, Mâtnicu Mare, amenajarea de grupuri sanitare la Căminele culturale din localităţile Căvăran, Maciova, Mâtnicu Mare, Peştere, Zăgujeni şi Prisaca, repararea prin pietruire a unor drumuri agricole şi a unor drumuri comunale din Mâtnicu Mare, Peştere, Maciova, Prisaca şi Zăgujeni, renovarea faţadei Şcolii Gimnaziale Căvăran, amenajarea de grupuri sanitare la Grădiniţele Căvăran, Prisaca, precum şi despre repararea acoperişului Căminului Cultural Peştere. S-au aprobat o serie de lucrări de înfrumuseţare a localităţilor, prin amenajarea de spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii în localităţile Maciova şi Peştere.

De asemenea, au fost alocate fonduri pentru întocmirea studiului de amenajare silvică pentru Pădurea comunală de la Prisaca, Zăgujeni şi Mâtnicu Mare, dar şi fonduri pentru asigurarea de masă lemnoasă pentru iarna 2012-2013.

La capitolul investiţiilor din fonduri europene, a fost prevăzut ca în în cursul anului 2012, după finalizarea licitaţiilor de proiectare şi de execuţie, să fie demarate lucrările de construire a Centrului de Informare Turistică în localitatea Zăgujeni, finanţarea acestui obiectiv făcându-se prin FEADR, Măsura 313. De asemenea, în cursul acestui an, se va încheia şi contractul de finanţare pentru construirea unui nou obiectiv, respectiv un Centru de zi pentru copiii şcolari în localitatea Maciova.

Conducerea administraţiei publice locale intenţionează să depună anul acesta şi alte proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă şi canalizare, în toate localităţile comunei, cu diverse finanţări, precum şi continuarea şi consolidarea relaţiilor de parteneriat cu prietenii francezi din comunitatea Montrevel en Bresse, care în vara acestui an va găzdui din nou un grup de tineri din comuna cărăşeană.

Sonia BERGER