Internatele şcolare, transformate în hoteluri


O iniţiativă veche de aproape doi ani a Primăriei Caransebeş poate abia acum să fie pusă în practică. Potrivit acesteia, internatele şcolare care aparţin liceelor, dar la care cheltuielile sunt acoperite de la bugetul local, din banii contribuabililor, să fie rentabilizate prin preluarea şi administrarea acestora de către municipalitate. Iniţiativa a fost contestată în instanţă, în anul 2010, de către Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin. Aşa se face că în continuare veniturile obţinute din cazarea elevilor, dar şi a unor grupuri de angajaţi de la diferite firme, erau încasate de unităţile de învăţământ, în timp ce toate cheltuielile erau suportate de la bugetul local. Instanţa de judecată a dat câştig de cauză municipalităţii.

„Având în vedere că internatele şcolare sunt în patrimoniul Consiliului Local, sunt finanţate de către municipiul Caransebeş şi, în consecinţă, putem avea un cuvânt de spus în legătură cu managementul lor. Aşadar, Consiliul Local va prelua cele trei internate în patrimoniul unei societăţi comerciale ce se va numi Cazare şi Servicii Publice, şi care va încerca rentabilizarea celor trei internate”, ne-a declarat primarul Marcel Vela.

Dintre cele trei internate, cel care aparţine Liceului „Trandafir Cocârlă” nu mai este folosit de mulţi ani şi se află într-o avansată stare de degradare. Nici în celelalte două obiective gradul de ocupare nu este foarte mare, costurile cu întreţinerea lor depăşind cu mult veniturile. Mai trebuie precizat că spaţiile sunt ocupate de persoane şi tineri ce provin din alte localităţi, dar costurile sunt acoperite de contribuabilii caransebeşeni. „În acest context, soluţia, cred eu în premieră la nivel naţional, de a rentabiliza internatele într-o singură unitate, va avea rezultate bune. Societatea comercială va grupa elevii care stau în două internate într-unul singur, astfel încât să aibă un grad de ocupare cât mai mare şi să se justifice cheltuielile cu utilităţile. Vor scădea şi costurile cu personalul, iar internatele disponibilizate vor putea fi amenajate ca unităţi hoteliere care să realizeze venituri la bugetul societăţii comerciale al cărui acţionar este Consiliul Local, venituri care să fie dirijate spre internatul la care vor fi cazaţi elevii şi spre bugetele unităţilor de învăţământ. Cred că este o soluţie de optimizare prin care internatele aflate acum într-o fază de degradare apreciabilă să fie modernizate şi introduse în circuitul economic al municipiului”, a mai adăugat primarul.

Conform Hotărârii Consiliului Local, director al SC Cazare şi Servicii a fost numit Mihai Paica, fost director al SC Transal Urbis SRL.

Carmen SENCO