O altfel de casă pentru bătrâni, la SacuÎntr-o informare privind acordarea unor servicii specializate de găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor vârstnice în scopul menţinerii, refacerii sau dezvoltării capacităţilor individuale ale persoanelor vârstnice, conducerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu menţionează că instituţia are o capacitate de cazare de 60 de locuri, găzduiește persoane vârstnice și oferă servicii socio-medicale şi de îngrijire.
Clădirea este amplasată în parcul din centrul comunei Sacu, un parc cu arbori seculari și specii rare, la jumătatea distanței dintre municipiile Lugoj și Caransebeș, într-un vechi conac al baronului Mihai Radoșevici.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu asigură şi garantează un standard de viaţă care să corespundă nevoilor celor vârstnici, respectiv asigurarea unei bătrâneţi demne şi sigure, socializarea persoanelor de vârsta a treia, prin atragerea lor în activităţi culturale, ergoterapie, turism etc., integrarea socială a beneficiarilor în instituţie şi în comunitatea locală, prevenirea degradării şi întreținerea psiho-fizică a celor doi parteneri (asistat-salariat), stimularea apropierii serviciilor sociale de problematica vârstnicilor în vederea armonizării condiţiilor de viaţă.
Capacitatea de găzduire a Căminului este de 60 de locuri cu rezidență permanentă.
Beneficiarii serviciilor sociale sunt persoanele vârstnice care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociale, de a se întreține singure.
La ora actuală – se arată în informare –, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu beneficiază de servicii sociale 30 de persoane vârstnice, dintre care 10 persoane dependente, 13 semidependente și şapte independente.
În decursul anului 2019, aici s-au înregistrat două decese și trei admiteri, precum şi două integrări în familie.
Costul mediu lunar de întreținere pentru anul 2019 stabilit pentru o persoană vârstnică îngrijită în Cămin este în funcție de gradul de dependență, astfel: persoană independentă – 4.286,26 lei/lună; persoană semidependentă – 4.198,24 lei/lună; persoană dependentă – 4.132,23 lei/lună.
Accesul unei persoane vârstnice în Cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate: necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu; nu se poate gospodări singură; este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale; nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.
Solicitantul de servicii sociale este persoana vârstnică în sensul Legii Nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, adică este persoana care a împlinit vârsta de pensionare stabilită prin cadrul legal în vigoare. Persoanele vârstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani conform art. 6 lit. b) din Legea Nr. 292/2011.
Admiterea persoanelor vârstnice în cadrul Căminului se face numai în baza deciziei directorului instituţiei, cu respectarea reglementărilor în vigoare, conform procedurii de admitere.
Serviciile se acordă în baza unui Contract pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între directorul instituţiei şi persoana vârstnică beneficiară sau reprezentantul său legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Consiliul judeţean hotărăşte cu privire la cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în cămin şi/sau de susţinătorii legali, în situaţia în care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreţinere, astfel: contribuţia lunară datorată de persoanele vârstnice este de până la 60% din veniturile realizate, fără a se depăşi valoarea costului mediu lunar de întreţinere aprobat; în cazul susţinătorilor legali cu obligaţie de întreţinere, diferenţa până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii; susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată.
În vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa beneficiarilor, personalul de specialitate al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu acordă sprijin şi asistenţă de specialitate. Asistența medico-socială este asigurată prin doctor, două asistente medicale, masor, infirmiere, îngrijitoare care ajută persoanele asistate în luarea tratamentului prescris și la hrănirea lor zilnică.
Beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu au posibilitatea să-și petreacă timpul în cele trei grădini de legume și o seră, amenajate la îndemnul acestora, iar produsele obținute sunt folosite în îmbunătățirea hranei.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu are plantați pomi fructiferi și flori în incinta instituţiei, având totodată și voliere și cuști pentru găini, iepuri, păuni şi porumbei, acestea fiind îngrijite tot de beneficiarii de servicii sociale. Toate activitățile desfășurate de către aceștia în cadrul Căminului sunt considerate activități de terapie ocupațională și contribuie la creșterea adaptării beneficiarilor la mediul lor de viață.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu este compus din trei corpuri. Primul dintre acestea este compus din 11 camere, dotate cu băi (toaletă, chiuvetă, duș), o bucătărie prevăzută cu cameră de curățat legume și cameră de depozitat alimente, sală de mese, o baie dotată pentru personal, cabinetul medical. Al doilea corp are patru încăperi folosite de către personalul administrativ ca birouri, fiind dotate cu calculatoare și imprimante noi, o baie pentru persoane, magazie alimente, club pentru petrecerea timpului liber, şapte camere, sală de recuperare şi izolator. Al treilea corp de clădire e dotat cu spălătorie alcătuită din două încăperi, centrală termică, atelier mecanic, grup electrogen, uscător şi capelă, iar ultimul este format dintr-o sală spaţioasă multifuncțională, dotată cu două grupuri sanitare.
Distribuția personalului de îngrijire se desfășoară în trei ture de câte 8 ore și este împărțită astfel: dimineața – medic, o asistentă medicală, îngrijitoare și infirmiere, după masă – asistentă medicală, îngrijitoare și infirmiere, iar noaptea, infirmieră. De asemenea, pe perioada nopții protecția beneficiarilor de servicii sociale este asigurată de către un paznic.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu asigură beneficiarilor condiţii pentru desfăşurarea unor activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, în cadrul căminului, și dispune de o sală multifuncțională, unde beneficiarii își pot petrece timpul liber, practicând diferite jocuri, activități sociale, recreative, vizionare de programe și filme, având un pachet de 96 de programe tv.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu colaborează cu alte instituții publice și ONG-uri, având încheiate protocoale de colaborare sau parteneriate cu Colegiul Naţional „C.D. Loga” Caransebeș, ONG-uri din Germania, Franța și Elveția, cu Centrul de Voluntariat al Episcopiei Caransebeşului, Asociația Caritas şi cu Seminarul Teologic Ortodox „Episcop Ioan Popasu” Caransebeș.
În informare se mai arată că, pe parcursul anului, s-au efectuat și o serie lucrări de reparații care au dus la îmbunătățirea calității mediului ambiant.
Geanina LUCA