Incendiile de vegetaţie, o problemă actuală


În vederea reducerii numărului de incendii de vegetaţie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC”, prin Inspecţia de Prevenire, recomandă cetăţenilor, pentru perioadele caniculare şi secetoase, să respecte următoarele reguli:

  • Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

  • Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;

  • Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului cu foc, după ce a fost informat în prealabil Serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Vă reamintim, de asemenea, că în perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.

Permisul de lucru cu foc deschis se eliberează de Primăria de pe raza localităţii dumneavoastră, prin grija primarului, de către şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau altă persoană desemnată în acest sens.

Locul stabilit pentru lucrul cu foc deschis va fi pregătit astfel încât să fie exclusă posibilitatea generării de incendii, fie la începerea, fie pe parcursul lucrului cu foc.

Totodată, vă reamintim că, în conformitate cu Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul. De asemenea conform Hotărârii Guvernului României Nr. 537/2007, amenajarea de locuri pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi, se pedepseşte cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

Vă reamintim ca, în cazul producerii de incendii, să apelaţi Numărul Unic de Urgenţă 112, sau apelaţi Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă de pe raza localităţii dumneavoastră.