In numele mamei şi al copilului


La ora actuală, la Centrul de igienă „Mamă şi copil” din cadrul Complexului de servicii sociale „Sfântul Vasile cel Mare” din Caransebeş, sunt asistate femei care se refugiază în acest loc împreună cu micuţii lor. „Sunt aici cu doi dintre cei patru copii ai mei, şi nu e pentru prima oară când am găsit aici ajutor. Am încercat de mai multe ori să mă împac cu soţul meu, dar de fiecare dată, după ce bea, devine violent şi trebuie să fug de acasă”, ne-a declarat una dintre mame, o femeie de 42 de ani, care susţine că de această dată s-a hotărât să nu se mai întoarcă la domiciliul conjugal şi să caute sprijin la familia ei din judeţul Timiş. „Centrul nostru adăposteşte femei abuzate fizic, verbal şi emoţional pe fondul consumului de alcool, victime ale violenţei domestice. Datele sunt confidenţiale, dar vă pot spune că unele femei reclamă lipsa spaţiului de locuit, a unui loc de muncă sau ipostaza de mamă singură în care se află”, a precizat psihologul Eliane Giurcă.

Centrul de igienă „Mamă şi copil” asigură persoanelor asistate o serie de servicii, care pornesc de la asigurare a pazei şi securităţii mamei şi copilului, găzduire şi hrană pentru cuplul mamă-copil, asigurarea primului-ajutor în caz de îmbolnăvire, asigurarea asistenţei în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor mamă-copil şi consiliere.

De asemenea, în cadrul Complexului de servicii sociale „Sfântul Vasile cel Mare” funcţionează Centrul de zi pentru copii, cu o capacitate de 25 de locuri. Beneficiarii direcţi ai Centrului sunt copiii şcolari din clasele I-IV, din Caransebeş, care provin din familii cu probleme sociale, din familii monoparentale sau sunt copii ai căror părinţi, din cauza obligaţiilor de serviciu, nu-i pot supraveghea după terminarea orelor de curs.

Beneficiarii indirecţi ai Centrului sunt părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor sau orice alte persoane care au în îngrijire copii. După terminarea orelor de curs, copiii îşi petrec după-amiezele în Centru, până la ora 16, unde beneficază de transport zilnic de la şcoală la Centru şi apoi acasă, masa de prânz şi petrecerea timpului liber într-un mod plăcut şi util, asistenţă socială, educaţională, psihologică şi medicală, program instructiv-educativ: efectuarea temelor, după caz, meditaţii, program de socializare şi recreere, consilierea psihologică a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor. De asemenea, copiii primesc rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte. „În plan educativ, urmărim îmbunătăţirea performanţelor cognitive specifice grupului-ţintă de vârstă şcolară, creşterea şi valorizarea interesului pentru activităţi educative şi recreative diversificate, precum şi creşterea accesului la informaţie, scăderea riscului de abandon şcolar şi creşterea gradului de integrare în instituţii educative formale. De asemenea, în plan psiho-social, se urmăreşte creşterea gradului de socializare/relaţionare a copiilor prin interacţiuni individuale sau de grup”, ne-a declarat Dana Humă, asistent social.

Specialiştii Centrului au ca obiectiv şi îmbunătăţirea relaţiei dintre copii şi părinţi, prin creşterea gradului de integrare în comunitatea de apartenenţă, diminuarea riscului de socializare negativă (vagabondaj, delincvenţă juvenilă), sau de integrare în grupuri sociale cu valori şi norme deviante (bande de cartier) şi diminuarea sentimentelor de anxietate, creşterea respectului faţă de sine, a optimismului, reducerea sentimentului de inferioritate şi ridicarea stimei de sine.

Cele două Centre funcţionează în baza unui parteneriat încheiat între Episcopia Caransebeşului, Primăria municipiului şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

Carmen SENCO