În loc de cinci cozi, doar una…


Firmele şi persoanele fizice care au angajaţi nu mai trebuie să stea în fiecare lună la cinci cozi pentru a-şi declara contribuţiile la Bugetul de stat. Măsura a fost instituită de la 1 ianuarie, dată de la care agenţii economici au la dispoziţie declaraţia unică privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Toate aceste categorii de contribuabili trebuie să completeze Declaraţia 112 şi să o depună, lunar, la Fisc, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează obligaţiile. Prima declaraţie unică pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie va fi depusă până la 25 februarie, inclusiv.

Pentru început, până la 1 iulie 2011, contribuabilii vor depune noul formular on-line sau la ghişeu. În ultima situaţie, aceştia vor prezenta Anexa 1, semnată şi ştampilată, celelalte informaţii urmând să fie aduse pe suport electronic (dischetă, CD sau stick). După această dată, depunerea on-line a declaraţiei devine obligatorie. Pentru această operaţiune, contribuabilii trebuie să aibă şi drept de semnătură electronică, ceea ce presupune achiziţionarea unui certificat electronic calificat. (C. Senco)