A N U N Ţ NEGOCIERE DIRECTĂAvând în vedere că la două licitaţii anunţate nu s-a prezentat niciun ofertant, în data de 1 noiembrie 2011, în temeiul HCL Nr. 114/31.05.2011, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, se va organiza negociere directă, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, ce are ca obiect închirierea terenului în suprafaţă de 10 mp, situat în zona de acces în Centrul comercial ECO, identificat pe nr. top. 4689/1/2/7/2/7/2/1/1/1, din CF nr. 3458 Caransebeş, păşune la Gheţari, proprietatea Statului Român, cu destinaţia panou publicitar.

Cererile de înscriere la negocierea directă, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 1 noiembrie 2011, ora 10 (data-limită de depunere a tuturor documentelor).

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor necesare negocierii directe, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 1 noiembrie 2011, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.