ANUNŢ


Comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin, anunţă organizarea licitaţiei publice deschise, în vederea concesionării unei suprafeţe de 100 ha păşune comunală.

Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la Comuna Armeniş, începând cu data de 25.03.2013.

Ofertele se depun la sediul Comunei Armeniş, până la data de 02.04.2013, ora 9.30.

Licitaţia va avea loc în data de 02.04.2013, ora 12.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei, sau la telefon 0255/529604.

Primar

Vela Petru