I N F O R M A R E


Această informare este efectuată de COMUNA TEREGOVA, Str. Principală, nr. 358, jud. Caraș-Severin, tel. 0255-260005, ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT aviz modificator al Avizului Nr. ABAB 196/02.07.2019 pentru realizarea lucrărilor de „CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL TEREGOVIȚA, COMUNA TEREGOVA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”, amplasat în comuna Teregova, jud. Caraş-Severin.
Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al acestei investiţii se vor produce următoarele:
– construire Pod peste pârâul Teregovița.
Ca rezultat al investiţiei nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor Nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului modificator al Avizului Nr. ABAB 196/02.07.2019 pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului, la adresa de mai sus, sau telefonic, la dl. GHERGA SORIN ILIE, tel. 0255-260005, după data de 29.01.2021.
Primar
DAMIAN MARIA