Contracte prelungite şi preţuri indexate la Caransebeş


Consilierii locali caransebeşeni au aprobat, în ultima şedinţă ordinară, care a avut loc în 29 ianuarie, prelungirea pe anul în curs a termenului contractelor de închiriere pentru terenurile proprietate publică sau privată a municipiului, respectiv amplasamente garaje, chioşcuri şi terase sezoniere, terenuri agricole, fâneţe, arabil, amplasamente construcţii provizorii, staţii de telefonie mobilă şi antene. De asemenea, a fost aprobată indexarea cu rata inflaţiei de 4,6 la sută a preţului închirierii la reînnoirea acestor contracte de închiriere, precum şi a diferenţei de preţ neîncasată până la finele anului 2018 pentru contractele de vânzare-cumpărare ce conţin clauze în acest sens.

Tot cu 4,6 la sută au fost indexate şi tarifele de bază/mp necesare la calculul chiriilor pentru contractele de închiriere ce urmează să fie încheiate în acest an pentru spaţiile destinate desfăşurării activităţilor comerciale, precum şi pentru cele cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

În cadrul aceleiaşi şedinţe a fost aprobată şi prelungirea pe anul 2019 a termenului contractelor de închiriere pentru spaţii, chioşcuri, terenuri şi mese administrate de Serviciul Public „Piaţa Gugulanilor”, cu condiţia achitării integrale a chiriei aferente anului 2018. Conform aceleiaşi hotărâri, preţurile contractelor de închiriere se indexează cu 4,6 la sută faţă de preţurile aplicate anul trecut.

Bianca METEŞ