George Buitu, o personalitate pe nedrept ignoratăCaransebeşenii cunosc, desigur, faptul că în municipiu există o stradă care se numeşte George Buitu, însă prea puţini ştiu cine a fost acesta. Tocmai de aceea, facem o scurtă incursiune în istorie, prin care vom încerca să le readucem în memorie această personalitate care, la vremea ei, a însemnat mult pentru aceste locuri.
O referire în acest sens face scriitorul caransebeşean Petru Vintilă, fratele pictorului Mihai Vintilă, în „Lexiconul Bănăţean”, apărut în „Jurnalul cenaclului literar «Mihail Halici»”, în anul 1978.
„Puţine date se cunosc din viaţa lui George Buitu, despre care istoria literaturii române se obstinează a nu pomeni nimic, deşi e cel dintâi român care, în 1619, studiază la Colegium Germanico-Ungaricum din Roma. Era un român trecut la catolicism, fără însă a-şi uita naţionalitatea, dând chiar în anul 1636 o lucrare în limba maternă, o tălmăcire a Catechismului lui Camisino. Prima ediţie, cea menţionată mai sus, s-a pierdut şi nu se cunoaşte, dar se ştie că a fost tipărită la Presburg. Bianu şi Hodoş, în Bibliografia Românească, tom. II, pag. 447, fac prezentarea celei de a doua ediţii, din 1703. Titlul ei este Catechismus, szau summa Credinczei Katolocsest. «R. P. Petrii Casini. Doctor Szkrip: szvent den Rendul Szociey luy Issus. Entorsz pre limna Ru/m/enaszke de R. P. Buitul Geurge, Doct: Szkrip: szvente den acselas Rend. Akum de Isnove tiperit ku aszindie R. R. P. P. Szociey luy Issus şi inkinat entru csinszte, Illustrissimi şi Reverendissimi Athanazie, den mila luy Dumnezeu, şi skaunuluy Aposztoleszk Archi Episcopuluy de czara Ardaluluy: Asisdere şi szvetnic mai din Leuntru al Ennel czatului Emperat. Tiperit en Klus en anul Domnului 1703».
Se ştie doar că George Buitu fusese elev la Viena înainte de 1610, când, din cauza unei boli cronice şi care îl slăbise îngrijorător, se întoarse în Ardeal, la curtea episcopului Ştefan Ksiky.
George Buitu s-a născut la Caransebeş. În 1619, când a plecat student la Roma, ducea cu sine spre a fi primit o scrisoare de recomandaţie de la Ştefan Ksiky către cardinalul Borgheze. Scrisoarea cuprindea elemente biografice privind viaţa şi meritele de până atunci ale lui George Buitu”.
Bianca METEŞ