Felician Pasere, greu de demis (II)După ce, în data de 10 februarie, Tribunalul Caraş-Severin i-a dat dreptate lui Felician Pasere, pronunţându-se în acţiunea introdusă de acesta împotriva Consiliului Local Caransebeş, când fostul viceprimar contesta eliberarea sa din funcţie, survenită în şedinţa din 29 ianuarie a legislativului municipal, admiţând cererea de suspendare a executării Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 36/29.01.2021 până la pronunţarea instanţei de fond învestite cu acţiunea în contencios administrativ având ca obiect anularea HCL, miercuri, 24 martie, la Curtea de Apel Timişoara s-a judecat recursul introdus de legislativul caransebeşean.
În soluţia publicată pe site-ul instanţei, se arată că Curtea de Apel Timişoara „Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant al recurentului. Respinge recursul declarat de recurentul – pârât Consiliul Local al Municipiului Caransebeş, reprezentat prin Primar, împotriva Sentinţei Civile Nr. 94/10.02.2021, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în Dosarul Nr.256/115/2021, în contradictoriu cu intimatul-reclamant Pasere Felician-Ionel. Obligă recurentul – pârât la plata către intimatul – reclamant a sumei de 1.500 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei, azi, 24 martie 2021. Document: Hotarâre 370/2021, 24.03.2021”.
Bogdan NAUM