Din cauza datoriilor, Consiliul Local nu vrea să preia Spitalul din Caransebeş!


Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş a rămas singura unitate de acest gen din Caraş-Severin, nepreluată de forul local, după ce reprezentanţii administraţiei publice locale din oraşul de pe Timiş şi Sebeş nu au semnat protocolul de predare-preluare a acestuia. Motivul acestui refuz este o Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi de Consiliul Local Caransebeş, prin care legislativul impunea o serie de condiţii pentru preluarea ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii la Spitalul Caransebeş, una dintre acestea fiind achitarea integrală a datoriilor înregistrate la momentul semnării documentului. Pe primele patru luni, datoria spitalului se ridică la 1.530.000 de lei. (C. Senco)

După ce reprezentanţii administraţiei publice locale din oraşul de pe Timiş şi Sebeş n-au semnat protocolul de predare-preluare a Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, acesta a rămas unica unitate spitalicească din judeţ nepreluată de forul legislativ local. Acest lucru s-a petrecut ca urmare a unei Hotărâri adoptate cu unanimitate de voturi de Consiliul Local Caransebeş, prin care legislativul impunea o serie de condiţii pentru preluarea ansamblului de atribuţii şi componente exercitate de către Ministerul Sănătăţii la spitalul din Caransebeş, numai după achitarea integrală a datoriilor şi a obligaţiilor conexe înregistrate la momentul semnării protocolului. O altă condiţie impusă de consilieri prevede ca la momentul semnării protocolului de predare-preluare, Autoritatea de sănătate publică să îşi asume toate obligaţiile care decurg din litigiile juridice şi financiare pentru activitatea desfăşurată. Cum la data de 1 iulie spitalul avea încă datorii mari şi nimeni nu s-a putut angaja că obligaţiile stabilite de legislativ vor fi respectate de DSP, Mara Nicolcioiu, preşedintele Comisiei de servicii din cadrul Consiliului Local Caransebeş, şi Nicolae Borcean, city-manager, au refuzat să semneze protocolul de predare-preluare.

Datoria către furnizori a unităţii medicale, în primele patru luni ale anului, se ridică la suma de 1.530.000 de lei.

Potrivit directorului financiar-contabil al unităţii sanitare, ec. Dinu Mărăscu, spitalul va avea în continuare aceeaşi sursă majoritară de venituri, respectiv Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Caraş-Severin. „Anul trecut, 90 la sută din veniturile noastre au fost acoperite de Casa de Asigurări de Sănătate pentru serviciile pe care noi le-am prestat către persoanele asigurate, iar diferenţa de 10 procente a fost asigurată de la bugetul de stat. Primăria, la fel ca şi în anii trecuţi, în măsura posibilităţilor, va acoperi eventualele cheltuieli cu reparaţiile şi modernizările unităţii noastre”, a precizat Dinu Mărăscu.

Unitatea sanitară are 388 de paturi şi 405 angajaţi, iar pentru anul în curs are prevăzut un buget de 18.391.370 de lei, din care aproape 17.000.000 de lei din contractele cu CAS, 1.162.000 de lei de la bugetul de stat, 153.000 de lei din subvenţii de la Ministerul Sănătăţii, şi alţi aproximativ 124.000 de lei din veniturile proprii ale spitalului. Suma totală acoperă cheltuielile până în luna septembrie inclusiv, urmând ca în trimestrul IV să fie făcută o rectificare bugetară. Cheltuielile de personal reprezintă 54,22 la sută, cele materiale însumează 23,76 procente, iar cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare sunt de 22,02 la sută.

Carmen SENCO