Timişul, luat în discuţie în Serbia


O delegaţie a municipiului Caransebeş, din care au făcut parte viceprimarul Ilie Iova, city-managerul Nicolae Borcean, secretarul Primăriei, Ana Bratu, consilierul Stelian Cornea, directorul Casei de Cultură, Ioan Cojocariu, Dan Paici şi Gabriela Bănăduc, iniţiatorul din partea română a proiectului privind ecologizarea râului Timiş, a participat la un simpozion în Serbia, la partenerii acestui proiect. Vizita a constiuit o primă etapă a demersului ce urmăreşte ecologizarea cursului Timişului, de la izvoare până la vărsare, şi a avut ca obiectiv identificarea surselor de poluare şi a principalelor substanţe poluante care alterează calitatea apei.

Cu acest prilej, partenerii sârbi au prezentat situaţia calităţii apei râului pe teritoriul ţării lor. Expunerea a fost una bine documentată şi a fost făcută în baza unor analize chimice riguroase. De asemenea, partenerii sârbi au formulat păreri privind valorificarea complexă a apei Timişului şi a potenţialului turistic în condiţiile reducerii treptate a gradului de alterare continuă a calităţii apelor.

Delegaţia română a făcut o prezentare de ansamblu a cursului Timişului de la izvoare până la graniţa statului, pe parcursul celor 241 km, insistând asupra unor aspecte legate de morfologia văii, regimul scurgerilor apelor, probabilitatea de producere a viiturilor pe diferite sectoare, lucrări hidro-ameliorative, caracteristicile hidrochimice, starea calităţii biocenozelor de-a lungul Timişului.

„Proiectul continuă cu acţiuni concrete, menite să reducă progresiv gradul de poluare, prin înzestrarea întreprinderilor agricole şi industriale cu instalaţii de filtrare a apelor nocive şi prin conştientizarea populaţiei asupra obligativităţii depozitării şi colectării corespunzătoare a deşeurilor menajere”, ne-a precizat city-managerul Nicolae Borcean.

Participanţii la simpozion au ajuns la concluzia că, pe teritoriul României, Timişul are un grad mult redus de poluare comparativ cu sectorul sârbesc, care măsoară 118 km. „Pe tronsonul sârbesc, poluarea provine îndeosebi de la rafinăriile de petrol, întreprinderile de prelucrare a laptelui şi din gospodăriile aşezărilor umane riverane”, a mai precizat city-managerul.

Carmen SENCO