De anul acesta, La Starea civilă, la… divorţ!


Potrivit legislaţiei în vigoare, de la 1 ianuarie 2011 a fost introdusă procedura divorţului prin acordul părţilor, căsătoria putând fi desfăcută de ofiţerul Stării civile sau de notari. Prin decizia Consiliului Local Caransebeş, taxa specială pentru desfacerea căsătoriei este de 50 de lei. „Iniţial, am stabilit o taxă de 1.000 de lei, pentru descurajarea divorţurilor, dar am aflat că la Notariatele din oraş taxa este de 60 de lei, caz în care nimeni n-ar mai fi apelat la serviciile Compartimentului Stare Civilă. Acesta este şi motivul pentru care am stabilit ca taxa să fie de 50 de lei”, a precizat în şedinţă primarul Ion Marcel Vela. Metodologia privind aplicarea divorţului prin acordul părţilor prevede că ofiţerul de Stare civilă constată desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi.

Ofiţerul de Stare civilă înregistrează cererea de divorţ însoţită de toate documentele necesare şi acordă soţilor termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, în eventualitatea retragerii acesteia.

La data desfacerii căsătoriei, ofiţerul de Stare civilă delegat anulează Cartea de identitate a fostului soţ care îşi schimbă numele de familie purtat înainte de divorţ, prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. De asemenea, Certificatul de căsătorie reţinut la dosarul de divorţ se transmite spre anulare primăriei emitente la data eliberării certificatului de divorţ. Este interzis să se înscrie pe certificatul de divorţ menţiuni cu privire la motivele care au condus la desfacerea căsătoriei sau culpa soţilor.

Carmen SENCO