Cu ochii pe inundaţii


Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin a găzduit recent o conferinţă în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele unui proiect transfrontalier, al cărui scop este creşterea capacităţii de reacţie a autorităţilor române şi sârbe, în situaţii de urgenţă. Proiectul, a cărui valoare este de peste 1,7 milioane de euro, se derulează de aproape doi ani pe râurile Timiş, Bistra şi Bârzava, considerate cu risc maxim de inundaţii, pe cursurile cărora au fost amplasate 13 staţii care măsoară nivelul şi temperatura apei, nivelul precipitaţiilor şi temperatura aerului. Pe baza acestor date, se pot face previziuni ale unor eventuale riscuri de inundaţii.

Tehnic vorbind, datele primare sunt generate de staţiile hidrometrice, cu frecvenţe diferite, date de nivelul de precipitaţii, apoi acestea sunt preluate în Centrul de date şi distribuite către partenerii din cadrul proiectului, respectiv Administraţia Naţională „Apele Române”, Universitatea de Vest Timişoara şi Sistemul de alertare din cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin. După ce datele sunt prelucrate, pe baza unor reguli, sunt generate alerte care sunt trimise pe echipamentele mobile, şi, tot pe baza acestor date, pot fi generate rapoarte în sistem.

Realizările de până acum în cadrul acestui proiect sunt achiziţiile, care au fost făcute în totalitate, integrarea tuturor bunurilor achiziţionate în sistemul în care trebuie să funcţioneze, configurările hardware şi software care erau necesare, în momentul de faţă aflându-ne în plină perioadă de teste. Am creat grupurile de utilizatori care primesc rezultatele noastre, şi aici aş vrea să precizez că nu ne substituim Sistemului de alertare al Administraţiei Naţionale «Apele Române» şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, care, prin lege, sunt responsabile pentru aşa ceva, noi făcând un sistem de avertizare timpurie, prealabilă, care să pună în gardă autorităţile locale, cetăţenii din teritoriu, asupra lucrurilor care urmează să se întâmple în perioade foarte scurte de timp, venind, în felul acesta, în ajutorul sistemului instituţional de alertă”, a declarat Victor Naidan, coodonator de proiect din cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Am participat la implementarea unui proiect deosebit de important, care pentru noi, cei din judeţul Caraş-Severin, este mai mult decât binevenit, având în vedere că se doreşte creşterea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă, a unităţilor administrativ-teritoriale. Nu de puţine ori s-a condamnat faptul că reacţia acestora a fost una slabă sau întârziată. Prin intermediul proiectului, se doreşte ca timpul de reacţie să fie cât mai scurt, prin măsurile care se iau”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ionesie Ghiorghioni.

Beneficiarii direcţi ai Proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a autorităţilor române şi sârbe în situaţii de urgenţă”, finanţat în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, Axa Prioritară 2 – Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, Măsura 2.3. – Sisteme mai eficiente de abordare a situaţiilor de urgenţă, sunt Administraţia Bazinală de Apă „Banat”, Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi un număr de 13 primării pe raza cărora au fost instalate staţiile de alertă.

Sonia BERGER