Aproape jumătate din şcolile judeţului nu dispun de pază sau de camere de supraveghereÎn cadrul recentei şedinţe a Colegiului Prefectural al judeţului Caraş-Severin, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean au prezentat o informare privind activitățile desfășurate de structurile de poliție pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice, şi prevenirea delincvenței juvenile, în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ din Caraș-Severin, în anul școlar 2019-2020.
Astfel, se arată în raport, la începutul anului de învăţământ 2019/2020, la nivelul județului Caraș-Severin existau un număr de 412 unităţi şcolare, cu 7 mai puţine faţă de începutul anului de învăţământ 2018/2019, după cum urmează: 214 grădiniţe (66 în mediul urban/146 rural), 163 de şcoli gimnaziale (30 urban/133 rural) şi 35 de licee, colegii etc. (28 urban/7 rural).
Din totalul unităţilor de învăţământ preuniversitar, numai 18,2% (75) sunt asigurate cu pază umană, dintre care în mediul urban 39, iar în mediul rural 36.
În funcţie de forma de pază asigurată, situaţia se prezintă astfel: 62 (15,04%) cu pază proprie (urban 39/rural 36), 11 (2,6%) prin societăţi specializate (urban 11) şi două (0,4%) cu pază mixtă (urban 2).
Un număr de 111 unităţi de învăţământ preuniversitar (26,9%) sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, în mediul urban 9,7% (40), iar în rural de 17,23% (71), astfel: 76 (18,4%) atât în interior, cât şi în exterior (urban 28/rural 48), 18 (4,3%) în interior (urban 7/rural 11) şi 17 (4,1%) în exterior (urban 5/rural 12).
Un număr de 226 din totalul unităţilor de învăţământ preuniversitar (54,8%) nu dispun de pază umană şi nici de sisteme video. Dintre acestea, 47 (11,4%) se află în mediul urban şi 179 (43,4%) în mediul rural.
În acelaşi context, referitor la asigurarea măsurilor de siguranţă pentru elevi şi cadrele didactice, toate unităţile de învăţământ preuniversitar (412) au gard împrejmuitor, sunt amplasate într-o zonă iluminată corespunzător și niciuna nu se află într-o zonă periferică sau izolată.
Pentru asigurarea prezenţei unor elemente din dispozitivele de siguranţă publică pe timpul afluirii şi defluirii elevilor la sau de la cursuri, cele 412 unităţi şcolare au fost repartizate în responsabilitatea structurilor abilitate, astfel: poliţie – 396 de unităţi de învăţământ preuniversitar (96,1%, 110 în mediul urban şi 286 în mediul rural), jandarmerie – 6 unităţi de învăţământ preuniversitar din mediul urban (1,4%) şi poliţie locală – 10 unităţi de învăţământ preuniversitar din mediul urban (2,4%).
În informare se mai arată că, încursul anului școlar preuniversitar 2019/2020, la nivelul județului au fost sesizate 26 de evenimente de natură infracțională comise în mediul şcolar preuniversitar, în creștere cu 11 față de anul școlar precedent.
Din totalul acestora, 20 au fost sesizate în mediul urban, iar 6 în mediul rural.
Dintre cele 26 de evenimente de natură infracțională, 25 au fost comise în incinta unităților de învățământ și unul în zona adiacentă acestora.
Infracțiunile sesizate în incinta unităților de învățământ au fost comise pe raza următoarelor localități: Reșița – 14 infracțiuni, Caransebeș – două infracțiuni, Bocșa, Oravița, Moldova Nouă, Domașnea, Secășeni, Dognecea, Iablanița, Obreja și Bozovici – câte o infracțiune.
Referitor la subiecţii acestor infracţiuni, în raport se arată că 25 de evenimente au fost comise de către autori cunoscuți și unul de către autori necunoscuți, că din totalul de 30 de autori de infracțiuni, 25 sunt elevi, patru sunt cadre didactice, iar unul are calitatea de părinte al unui elev, şi că din totalul numărului de victime ale infracțiunilor, toate 30 sunt elevi.
Ponderea infracţiunilor sesizate o deţin lovirile sau alte violențe (18), agresiunea sexuală – 3, furtul – două, purtare abuzivă, amenințare și nerespectarea regimului de deținere a câinilor periculoși sau agresivi – câte una.
Ponderea faptelor sesizate o reprezintă infracţiunile cu un grad de pericol social redus, respectiv „lovirea sau alte violenţe” (18 infracțiuni din totalul de 26, reprezentând 73,33%), acestea fiind comise, în general, între elevii aceleiași unităţi de învățământ, pe fondul unor conflicte spontane.
În concluzie – se mai specifică în informare –, este necesară intensificarea cooperării dintre unitățile de învățământ și autorităţile publice locale în vederea asigurării cu pază şi cu sisteme de supraveghere video a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum și efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică.
Geanina LUCA
Foto: Doru BĂLĂŞOIU